• Services: Kostenbeheer, Planning van levenscycluskosten, Strategie Advies, Asset management, Engineering, Asset Management, Cost Management
  • Sectoren: Onderwijs, Publieke Sector

Duurzame scholen voor Salto in Eindhoven

Eindhoven - Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (Salto) wil haar 22 basisscholen in Eindhoven verduurzamen. Door de beslisboom in te zetten, krijgt zij inzicht in de mogelijkheden om scholen te verduurzamen naar frisse scholen klasse B en een globale inschatting van de investeringskosten.

22

scholen

6.500

leerlingen

Inzicht in verduurzaming en de kosten daarvan met inzet van de Beslisboom

De ambitie van Salto is alle scholen te verduurzamen naar frisse scholen klasse B. Vier van de 22 scholen heeft net een renovatie of nieuwbouw achter de rug, zodat de ambitie voor duurzaamheid zich vooral concentreert op de overige 18 scholen. Hierbij maakt zij wel onderscheid in de scholen vanuit het niveau van het energielabel. Voor een aantal scholen streeft Salto naar label C en voor een deel naar B. Voor de scholen die waarschijnlijk minder dan 5 jaar in gebruik zijn of worden vernieuwd, treft zij alleen wettelijke minimummaatregelen. De school ‘De Trinoom’ wordt gedetailleerd bekeken.

Labels energie en frisse scholen

Het werken met Frisse Scholen en energie labels tegelijk als onderdeel van duurzaamheid is vanuit de discussie over een eventueel verplicht label voor scholen wel te verantwoorden. De praktijk werkt anders. Als Salto gaat voor frisse scholen klasse B bereikt zij vanzelf een hoger energielabel (hoger dan C). In Nederland is het namelijk gebruikelijk om alle maatregelen terug te rekenen naar terugverdientijden. Een aantal duurzame maatregelen leidt tot meer elektriciteitsgebruik. Doordat gas op dit moment echter relatief goedkoop is en elektriciteit duur, heeft dat een negatieve uitwerking op de levensduur en terugverdientijden. Dit kan gezien de huidige ontwikkelingen in energiescenario’s mogelijk nog veranderen door ingreep van overheid of gemeente. Uit de studie blijkt ook dat de vorm van een schoolgebouw een behoorlijke consequenties kan hebben voor het soort maatregel en de omvang van de investering.

Maatwerk per school

Bij de ambitie van het schoolbestuur om tot frisse scholen klasse B te komen, blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn als maatregelen uit de beslisboom niet voldoende zijn. Salto heeft maatwerk per school nodig bij verdere invulling van de businesscase. Door de beslisboom voor Salto in te zetten, genereert dit onderzoek ook handvatten om successen, leerpunten en aanpak voor andere schoolbesturen beschikbaar te stellen en de beslisboom verder te ontwikkelen.


Resultaten

22

scholen

6.500

leerlingen

Vragen over dit project

Eke Schins-Derksen

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg +31 (0)6 2706 1407 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.