Nederland op weg naar een circulaire economie

 

Grondstoffen worden schaarser door een groeiende bevolking, toenemende welvaart in de wereld en klimaatverandering. Het optimaal inzetten en hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen wordt daarom steeds belangrijker. Van een lineaire economie die gebaseerd is op take-make-waste bewegen we in Nederland naar een circulaire economie. Hier ligt de focus op het voorkomen van ‘virgin’ materiaalgebruik, afval en schadelijke effecten op bodem, water, lucht en biodiversiteit.

De grote uitdagingen die we hebben voor het reduceren van broeikasgas- en andere schadelijke emissies (CO2, fijnstof en stikstof), de effecten van klimaatverandering en de grote terugloop in biodiversiteit laten zien dat we de grenzen van wat de aarde aankan, overschreden hebben. We gebruiken meer grondstoffen en stoten meer vervuilende emissies uit dan de aarde maakt en verwerken kan. Dit leidt tot verlies van natuur, biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. Terwijl we dit als mens nodig hebben om te kunnen overleven. Door een groeiende wereldbevolking en welvaart wordt de druk alleen maar groter. Het roer moet om.

 

Aanjager naar CO2 arme samenleving

De Nederlandse overheid zet stevig in op Energie en Klimaat. In het Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de transitie naar een CO2-arme samenleving te maken. De circulaire economie is daarin een essentiële aanjager, want circulaire oplossingen leiden tot minder CO2-uitstoot. Nederland wil in 2030 circulair werken en in 2050 volledig klimaatneutraal en 100% circulair zijn. Om daar te komen, moeten we leren op een andere manier (samen) te werken en de nodige kritische vragen te stellen: Is het echt nodig wat we doen en kan dat ook op een andere manier? Is de beoogde aanpak de goede oplossing voor het probleem of de behoefte? Geven we voldoende ruimte aan innovatieve oplossingen? Zijn we bereid naar andere businessmodellen te kijken?

 

Circulair bouwen

De bouwsector is een grootverbruiker van grondstoffen en is verantwoordelijk voor een derde van de mondiale CO2 uitstoot . Als de sector een land zou zijn, dan zou het op twee na grootste land ter wereld zijn op basis van de CO2-uitstoot. De komende jaren ligt er een enorme opgave en kans voor de bouwsector in Nederland met de bouw van tienduizenden woningen, verduurzaming van miljoenen gebouwen en de grote infra-renovatie. Als onderdeel van de bouwketen voelt Arcadis zich verantwoordelijk voor de realisatie van een positieve(re) impact met onze oplossingen. Samen met onze opdrachtgevers hebben we al een tal van mooie voorbeelden hoe (ver)bouwen duurzaam en circulair kan. We passen de principes van de circulaire economie toe die uitgaan van allereerst preventie en vervolgens hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, materialen en objecten en het voorkomen van schadelijke effecten op bodem, water, lucht en biodiversiteit. Arcadis ontwikkelde daarvoor de Circulaire Aanpak in projecten. Om duurzaamheid concreet te kunnen maken in de projecten van onze klanten werken we in infrastructurele projecten met de Aanpak Duurzaam Grond-Weg en Watersector. Arcadis heeft deze verder doorontwikkeld naar een pragmatische aanpak voor duurzaamheid en circulariteit, die we in al onze projecten kunnen toepassen.

 

Circulaire voorbeelden

Met opdrachtgevers, kennispartners en andere stakeholders is Arcadis continu in dialoog om de beste duurzame resultaten te behalen. Wij werken aan een duurzame leefomgeving.

 

1 Building and construction activities together account for 36% of global final energy use and 39% of energy-related carbon dioxide (CO2) emissions when upstream power generation is included. Source - Global Status Report 2017

Profielfoto van Wouter Huurman

Wouter Huurman

Programmaleider Circulaire Economie

Stel mij een vraag

Lees meer op CO2-footprint in Nederland of ga naar Arcadis Duurzaamheid voor meer informatie over duurzaamheid bij Arcadis.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy