You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Stefan  Lezwijn

Hoofd adviesgroep Infra Installaties

Bij Arcadis werken we nauw samen met klanten en partners aan omvangrijke vervangings- en renovatieopgaven (V&R) voor betrouwbare, veilige, en duurzame infrastructuur. Dit is een enorme uitdaging, omdat veel bestaande infrastructuur niet meer voldoet aan de moderne eisen. In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor het werktuigbouwkundige en elektrotechnische ontwerp van installaties voor bruggen, tunnels, sluizen, havens en stations, en voor de bediening en besturing van deze systemen. Maar de V&R-opgave gaat verder dan alleen technische expertise en vereist ook een bredere design-mindset.

 

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door complexe infrastructuurprojecten. De keuze om civiele techniek te gaan studeren was dan ook een logische, maar ik combineerde dit met een studie Technische Bedrijfskunde omdat mijn interesse breder is dan alleen techniek. Dit is ook de reden dat de V&R-opgave me zo aanspreekt: er komt veel meer bij kijken dan alleen de technische aspecten. Hoe renoveer je bijvoorbeeld een tunnel met minimale verkeershinder voor gebruikers? Hoe waarborg je de veiligheid van gebruikers, personeel en omwonenden bij een sluis-, brug- of tunnelrenovatie? Hoe plan je de renovatie van een treinstation zonder de dienstregeling te onderbreken? En hoe zorg je voor duurzame oplossingen op het gebied van materiaal, energiegebruik en levensduur?

Creatieve oplossingen 

Dit alles is alleen mogelijk met een integrale aanpak. De installaties moeten natuurlijk goed functioneren, maar het gaat ook om het inpassen in het object. De betonnen constructie staat er immers al jaren en kunnen we slechts in beperkte mate aanpassen. Verder is een tunnel of brug een belangrijk onderdeel van een wegennetwerk, dus mag je ook de automobilisten niet vergeten. En bij een rijksmonument als de Maastunnel of de Afsluitdijk heb je ook nog eens te maken met de eisen vanuit de monumentale status. Dit dwingt ons tot een zorgvuldige planning en continue zoektocht naar creatieve oplossingen.

Geavanceerde hulpmiddelen 

Wat renovatieprojecten ook zo onvoorspelbaar maakt, is dat informatie over de huidige situatie vaak beperkt beschikbaar, onbetrouwbaar en niet actueel is. Vergelijk het maar met het verbouwen van een oud huis, waarbij je pas weet wat je tegenkomt als je eraan begint. Ook dan kun je pas beginnen met het verwijderen van kabels, leidingen en installaties als je weet waar ze voor dienen. Gelukkig beschikken we over geavanceerde hulpmiddelen om de actuele situatie vast te leggen. Zo gebruiken we een Building Information Modelling (BIM)-model, een digitale weergave van de werkelijkheid. Dit model helpt bij het ontwerpen en inpassen van installaties en dient als basis voor berekeningen, analyses en automatisering. Het omvat ook fasering, kosten, bouwbaarheid en veiligheid, en ondersteunt de informatievoorziening gedurende de hele levenscyclus. Onze assetmanagers gebruiken hetzelfde model voor advisering over instandhouding. 

Nederland veilig en bereikbaar 

De V&R-opgave is enorm, met duizenden objecten van Rijkswaterstaat en andere beheerders. Het budget, het aantal beschikbare ingenieurs en de uitvoeringscapaciteit zijn echter beperkt, wat ook de efficiënte inzet van middelen voor aanbestedingen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt. Vanuit Arcadis streven we naar standaardisatie en automatisering, waarbij we ook het duurzaamheidsaspect meenemen. Zo passen we innovatieve technieken toe om energieverbruik te verminderen, lokale energieopwekking te stimuleren en materialen te hergebruiken. Al met al sluit deze veelomvattende opgave perfect aan bij waar Arcadis voor staat: samenwerken aan een betere en duurzamere infrastructuur voor de toekomst, waarbij we technische kennis en innovatie combineren met een integrale aanpak. We beschikken dan ook over een multidisciplinair team met veel technische expertise en een brede design-mindset, dat er alles aan doet om Nederland veilig en bereikbaar te houden. 

Wil je meer weten over onze activiteiten op het gebied van V&R? Laat het ons weten!