You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

De uitdaging

Voor de ontwikkeling van kinderen is het erg belangrijk dat ze lekker kunnen spelen in een gezonde omgeving. De Zwolse scholenorganisatie Vivente heeft hiervoor binnen haar schoolgebouwen al duurzame maatregelen getroffen, maar wil de kinderen nu ook buiten een groene speelplek bieden. Als procesbegeleider dacht Arcadis mee over een passende oplossing.

Eke  Schins-Derksen

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Eke Schins-Derksen voor meer informatie en vragen., Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg

Contact Eke

De oplossing

De provincie Overijssel stimuleert de vergroening van schoolpleinen, maar er is meer nodig dan financiële ondersteuning om tot een klimaatbestendig plein te komen. Zo is het verstandig om in een vroeg stadium omwonenden te betrekken bij de veranderingen, omdat dit leidt tot meer draagvlak en medewerking bij de uitvoering. Met dit alles in het achterhoofd ging Arcadis als onafhankelijk procesbegeleider in gesprek met Vivente, de overkoepelende organisatie van twintig Protestant Christelijke basisscholen in Zwolle. Met een zogenaamd ‘Living Lab’ verkenden de partners van Climate Campus Zwolle de mogelijkheden voor het vergroenen van schoolpleinen. Dit resulteerde in een pakket met eisen, voorwaarden en aanbevelingen voor een groen schoolplein.

  • LEES MEER

    Basisschool De Zevensprong was de eerste school die het aandurfde om het plan in de praktijk te brengen. Samen met de buurt, de leerlingenraad, ouders en maatschappelijke partners maakte de school een uitgebreid plan. In de eerste fase van het project werkten we intensief samen met opdrachtgever De Zevensprong, Partout kinderopvang en de gemeente Zwolle. We vertaalden de wensen van omwonenden en belanghebbenden in een schetsontwerp en verzorgden na de projectvoorbereiding en het uitvoeringsontwerp ook de realisatie. De keuze viel uiteindelijk op een ontwerp met een rond binnenplein, een amfitheater en een waterroute met daaromheen een kruidentuin, grasveld en heel veel bomen en struiken.

De impact

Inmiddels genieten de leerlingen van basisschool De Zevensprong van het nieuwe, groene en klimaatbestendige schoolplein. Er is geen hek om het plein geplaatst, zodat het ook voor de wijkbewoners fungeert als een groene ontmoetingsplaats. Iedereen mag het plein betreden, ook na schooltijd, maar het is natuurlijk op de eerste plaats een groene oase waar kinderen kunnen ravotten, kletsen en ontdekken. Na het spelen op een groen plein kunnen leerlingen zich bovendien beter concentreren in de les en is er minder sprake van pestgedrag. Verder is een natuurlijk speelveld klimaatbestendig: groen vangt immers meer regenwater op dan een traditioneel betegeld plein.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Eke  Schins-Derksen

Neem contact op met Eke Schins-Derksen voor meer informatie en vragen.

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg

Contact Eke

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.