You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

23.000

leerlingen en personeel

50

scholen

200.000

m2 bvo

Currently Viewing

De uitdaging

De Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft veertig basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en acht middelbare scholen. Net als bij veel andere scholen staat verduurzaming bij het bestuur hoog op de agenda. De belangrijkste reden om de scholen te verduurzamen, is dat het bestuur van ASG op een verantwoorde wijze wil omgaan met energie en grondstoffen. Daarom wil de organisatie het verder verduurzamen van zijn vijftig schoolgebouwen ambitieus aanpakken. Zo moeten alle basisscholen binnen twaalf jaar op het niveau van Frisse Scholen klasse B komen.

Eke  Schins-Derksen

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Eke Schins-Derksen, Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg

De oplossing

Om de duurzaamheidsambities concreet in te vullen, zocht het bestuur naar de best renderende maatregelen binnen het meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Ook wilde het weten welke stappen hiervoor het meest efficiënt waren. Arcadis ondersteunde de ASG hierbij met de tool Duurzame beslisboom. Deze zorgde voor een eerste globale verkenning van mogelijke maatregelen om de vastgoedportefeuille verder te verduurzamen. Hieruit volgde een duurzaamheidsplan dat is gebaseerd op het MJOP en zowel de financieringsmogelijkheden als het integrale huisvestingsplan (IHP) voor de komende dertig jaar omvat. Daarbij zijn de ambities onderbouwd met concrete scenario’s en zijn er prioriteiten gesteld voor kosten, kwaliteit en terugverdientijden.

  • LEES MEER

    De integrale duurzaamheidsscan maakte ook een optimale investering per individueel gebouw mogelijk. Bij de uitwerking hiervan is er goed gekeken naar het rendement en wie er uiteindelijk het meeste van profiteert. De gehele onderbouwing van de investering past op één pagina, wat een helder overzicht biedt en voor transparantie zorgt.

    De ASG kreeg bij dit initiatief steun van het landelijk beleid (klimaatakkoord) en de lokale doelstellingen van de gemeente Almere. De stad zet namelijk sterk in op het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

De impact

Als een rolmodel binnen de provincie wil de ASG het voortouw nemen in de energietransitie. Daarbij wil de organisatie ook de leerlingen bijbrengen hoe belangrijk duurzaamheid en respect voor het milieu zijn. Deze filosofie is inmiddels geïntegreerd in alle scholen, waarbij er ook aandacht is voor de verbetering van het binnenklimaat. De gezondheid van leerlingen en docenten staat immers hoog in het vaandel bij de ASG en is volgens de organisatie onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het onderwijs. Al deze maatregelen zullen uiteindelijk moeten zorgen voor betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Eke  Schins-Derksen

Neem contact op met Eke Schins-Derksen voor meer informatie en vragen.

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.