22

Scholen

6500

leerlingen

Currently Viewing

The challenge

De Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (Salto) wil al zijn 22 basisscholen in Eindhoven verduurzamen naar Frisse Scholen klasse B. Vier scholen hebben net een renovatie of nieuwbouw achter de rug, zodat de organisatie zich in eerste instantie vooral concentreert op de overige achttien scholen. Salto zocht een manier om deze verduurzaming efficiënt en verantwoord aan te pakken.

The solution

De beslisboom van Arcadis helpt Salto met het vaststellen van haalbare doelen en maatregelen om het niveau Frisse Scholen klasse B te bereiken. Op die manier krijgt de organisatie inzicht in de verschillende mogelijkheden en kunnen ze een globale inschatting van de investeringskosten maken. Wel maakt Salto wel onderscheid in de energielabels voor de scholen. Voor een aantal scholen streeft Salto naar label C en voor de rest naar B.

  • LEES MEER

    Als Salto gaat voor Frisse Scholen klasse B bereikt de organisatie overigens automatisch een hoger energielabel dan C. In Nederland is het gebruikelijk om alle maatregelen terug te rekenen naar terugverdientijden. Een aantal duurzame maatregelen leidt tot meer elektriciteitsgebruik. Doordat gas op dit moment relatief goedkoop is en elektriciteit duur, heeft dat een negatieve uitwerking op de levensduur en terugverdientijden. Dit kan gezien de huidige ontwikkelingen in energiescenario’s nog veranderen door een ingreep van de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid. Uit de studie blijkt verder dat de vorm van een schoolgebouw van grote invloed kan zijn op het soort maatregel en de omvang van de investering.

The impact

Salto kijkt per school wat nodig is voor de verdere invulling van de businesscases voor de verduurzaming naar Frisse Scholen klasse B. Dankzij onze beslisboom beschikt Salto nu over voldoende handvatten om successen, leerpunten en de aanpak voor andere schoolbesturen beschikbaar te stellen en de beslisboom verder te ontwikkelen. Uiteindelijk leidt dit tot concrete plannen voor elke school om te komen tot een gezonde en duurzame leeromgeving voor alle leerlingen.


Used capabilities

Profielfoto van Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office