• Services: Programma- en projectmanagement, Programmamanagement, Strategie Advies, Asset management, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Strategisch milieuadvies
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Productie en Industrie, Manufacturing & Technology, Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Retail

Klimaatadaptatie en biodiversiteit op bedrijventerreinen versnellen

Nederland - Bedrijventerreinen beslaan eenzesde deel van het bebouwde gebied in Nederland. Ook daar zijn de effecten van klimaatverandering duidelijk merkbaar, zoals ondergelopen straten bij hevige regenval of juist hittestress. Veel betrokken partijen ervaren dat het lastig is om bestaande en nieuwe terreinen klimaatadaptief en biodivers te maken. Samen Klimaatbestendig en Stichting Kennisalliantie voor Bedrijventerreinen en Werklocaties (SKBN) bouwen aan een netwerk van belanghebbenden om ervaringen en kennis over groene en klimaatbestendige oplossingen met elkaar te delen.

Landelijk kennis delen en netwerk opbouwen

Op bedrijventerreinen ligt een grote opgave voor vergroening en biodiversiteit. Tegelijkertijd zijn ook veel terreinen toe aan vitalisering en een kwaliteitsslag. Deze opgaven zijn vaak goed te combineren met klimaatbestendige oplossingen. Denk aan het creëren van schaduw om de temperatuur te verlagen en de opvang van regenwater, zodat de productie ook bij hitte en hevige neerslag kan doorgaan. Bij een slim ontwerp wordt het terrein aantrekkelijk voor klanten, medewerkers, planten en dieren. De kosten worden deels ondervangen door een lagere energierekening en minder risico op schade. Gebrek aan kennis en versnipperde belangen, maken het een uitdaging voor de diverse partijen om de opgaven daadkrachtig op te pakken.

Samen Klimaatbestendig en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) bouwen aan een netwerk om de groenblauwe inrichting te versnellen bij bedrijven en op bedrijventerreinen. Arcadis levert hierbij een ervaren kwartiermaker met actieve inzet en kennis van de werkgroep .
De kwartiermaker bouwt een kennisbank op met technieken, regelgeving, beleid, financieringsmodellen, communicatiestrategieën en veel voorbeelden. Ook bouwt de kwartiermaker aan een waardevol netwerk voor het samenbrengen van de opgaven, oplossingen, belangen, partijen en vooral van mensen. 

Illustratie: Mischa Pranger i.o.v. Klimaatbestendig en foto’s: Freya Macke 
Groene herinrichting van een bedrijventerrein met schaduw en ruimte voor mensen
Doorlatende verhardingen bieden ruimte voor water en groen zoals bij Strijp T in Eindhoven
Groenblauwe inrichting van bedrijventerreinen is mensenwerk: partijen en belangen komen samen in een integraal proces

Vragen over dit project

Freya Macke

Senior Consultant Den Bosch / Mercatorplein +31 (0)6 5528 7684 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.