You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

€26 miljoen

Toekenning uit groeifonds

10

Jaarlijkse community bijeenkomsten

Currently Viewing

De uitdaging

Op bedrijventerreinen in Nederland zijn de effecten van klimaatverandering duidelijk merkbaar. Veel betrokkenen weten echter niet precies hoe ze bestaande en nieuwe terreinen klimaatadaptief en biodivers kunnen maken. Tegelijkertijd zijn veel terreinen toe aan vitalisering, een kwaliteitsslag en knelt de energietransitie. Deze uitdagingen zijn goed te combineren met klimaatbestendige oplossingen. Gebrek aan kennis en versnipperde belangen zitten een daadkrachtige aanpak echter vaak in de weg.

Freya Macke

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Freya Macke voor meer informatie en vragen., Senior Consultant Den Bosch / Mercatorplein

De oplossing

Om bedrijventerreinen voor te bereiden op de klimaatverandering, bouwt Samen Klimaatbestendig aan een nieuw netwerk. Dit netwerk richt zich op het delen van ervaringen en kennis over groene en klimaatbestendige oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van oplossingen voor passieve koeling, om de temperatuur te verlagen en de opvang van regenwater, zodat de productie ook bij hitte of hevige neerslag kan doorgaan. Voor de ter plekke gevestigde bedrijven draagt dit bij aan een lagere energierekening en een verminderd risico op schade.

  • LEES MEER

    Arcadis levert een ervaren en deskundige community manager en voedt het netwerk met kennis en nuttige contacten. Het inzicht en overzicht van de beschikbare kennis groeit, zowel wat betreft technieken, regelgeving, beleid, financieringsmodellen, communicatiestrategieën als praktijkvoorbeelden, meer op Klimaatadaptatie Nederland. De community manager bouwt voort op een waardevol netwerk voor het samenbrengen van de opgaven, oplossingen, belangen, partijen en vooral mensen. Zo verbinden we mensen en netwerken en werken we aan agendering, bewustwording en nieuw beleid bij en met alle partijen en overheden. Voor dit werk benutten wij de ervaring opgedaan in de verschillende projecten die Arcadis uitvoert, met en voor bedrijven en bedrijventerreinen, zoals modelstudies, beleidsontwikkeling, procesbegeleiding en ontwerp.

De impact

De inspanningen van de community manager leiden tot een versnelling van de groenblauwe inrichting van bedrijventerreinen door heel het land. Zo hebben wij ons vanaf het begin ingezet voor de belanghebbenden en omgeving, deze aanpak leidde tot de toekenning van €26 miljoen uit het groeifonds voor het project Werklandschappen van de toekomst.

Door een slim ontwerp wordt ieder bedrijventerrein aantrekkelijk voor klanten, medewerkers, planten en dieren. Bovendien vermindert het de schade door instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen of machines die oververhitten. Bedrijven en bezoekers profiteren dus van duurzame en doordacht aangelegde groenblauwe bedrijventerrein.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Freya Macke

Neem contact op met Freya Macke voor meer informatie en vragen.

Senior Consultant Den Bosch / Mercatorplein

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.