You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

150.000

leidingen

180.000

Putten

Currently Viewing

De uitdaging

Ook op de bedrijventerreinen in Nederland zijn de effecten van klimaatverandering duidelijk merkbaar. Veel betrokkenen weten echter niet precies hoe ze bestaande en nieuwe terreinen klimaatadaptief en biodivers kunnen maken. Tegelijkertijd zijn veel terreinen toe aan vitalisering en een kwaliteitsslag en ook deze uitdagingen zijn goed te combineren met klimaatbestendige oplossingen. Gebrek aan kennis en versnipperde belangen zitten een daadkrachtige aanpak echter vaak in de weg.

De oplossing

Om bedrijventerreinen voor te bereiden op de klimaatverandering, bouwen Samen Klimaatbestendig en Stichting Kennisalliantie voor Bedrijventerreinen en Werklocaties (SKBN) aan een netwerk van belanghebbenden. Hier delen we ervaringen en kennis over groene en klimaatbestendige oplossingen. Denk daarbij aan het creëren van schaduw om de temperatuur te verlagen en de opvang van regenwater, zodat de productie ook bij hitte of hevige neerslag kan doorgaan. De kosten van deze aanpassingen worden door een lagere energierekening en een verminderd risico op schade ondervangen.

  • LEES MEER

    Arcadis levert een ervaren en deskundige kwartiermaker voor de werkgroep. Deze bouwt een kennisbank op met technieken, regelgeving, beleid, financieringsmodellen, communicatiestrategieën en diverse voorbeelden. Ook werkt de kwartiermaker aan een waardevol netwerk voor het samenbrengen van de opgaven, oplossingen, belangen, partijen en vooral mensen. Door de omgeving en de stakeholders in een vroeg stadium bij het proces te betrekken, creëren we een zo groot mogelijk draagvlak om de noodzakelijke veranderingen zo goed en snel mogelijk door te voeren.

De impact

De inspanningen van de werkgroep leiden tot een versnelling van de groenblauwe inrichting van bedrijventerreinen. Bij een slim ontwerp wordt het terrein aantrekkelijk voor klanten, medewerkers, planten en dieren. Bovendien behoren schade door instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen of machines die oververhit raken dan tot het verleden. Zowel bedrijven als bezoekers profiteren dus van duurzame en doordacht aangelegde groenblauwe bedrijventerrein.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.