105

hectare groot bedrijventerrein

Currently Viewing

The challenge

Tussen Schiphol en de bloemenveilingen van Aalsmeer lag een oud en vervallen kassengebied. Zeker gezien de ligging tussen de luchthaven en ’s werelds grootste bloemenveiling leende deze locatie zich uitstekend voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn zette dit project in gang en riepen hierbij ook de hulp van Arcadis in.

The solution

Op het voormalige kassengebied tussen Schiphol en de bloemenveilingen van Aalsmeer realiseert Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV een bedrijventerrein met een uiteindelijk oppervlak van maar liefst 105 hectare. Met de luchthaven om de hoek is dit een toplocatie voor de sierteelt, maar ook voor spin-off bedrijven uit de Home, Gift & Garden-sector en regionale en internationale logistieke ondernemers..

  • LEES MEER

    Green Park Aalsmeer is een initiatief van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Regionaal gebiedsontwikkelaar SADC verzorgt het projectmanagement, de internationale marketing en de acquisitie. Voor Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is Arcadis verantwoordelijk voor de gehele civieltechnische ontwikkeling, van het project- en omgevingsmanagement tot het terreinbeheer en het vergunningenmanagement. Ook zorgen we voor de ontwerpen, inclusief alle benodigde onderzoeken, de bestekken voor het bouw- en woonrijp maken, de ramingen en de aanbestedingsprocedures. Daarnaast zijn we aangesteld voor de directievoering en het toezicht.

The impact

Een groot deel van de bedrijfskavels van Green Park Aalsmeer is inmiddels opgeleverd. Het gaat vooral om bedrijven in de bloem- en sierteelt, de logistiek en de Home, Gift & Garden-sector. Als gevolg van de crisis en de daarna herstellende economie is er tussentijds een nieuwe structuurvisie opgesteld, waardoor er inmiddels ook een grote bakkerij en een parkeerplaats voor Schiphol zijn gevestigd. Midden in deze gebiedsontwikkeling ligt de nieuwe N201 die voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen zorgt. Het is de planning dat hier in 2024 nog acht deellocaties worden ontwikkeld. Behalve de producerende branches profiteert ook de logistieke sector van het nieuwe bedrijvenpark, dat in aanzienlijke mate bijdraagt aan de logistieke groei in de metropoolregio Amsterdam.


Gerelateerde oplossingen

Profielfoto van Tim Preger

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Tim Preger.

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy