• Services: Facility en Property Management, Kosten- en Commercieel Management, Planning van levenscycluskosten, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Strategisch milieuadvies, Programma- en projectmanagement, Kostenbeheer, Strategische inkoop en contractstrategie, Cost Management
  • Sectoren: Power, Natuurlijke Hulpbronnen, Metaal en Mijnbouw, Olie en Gas, Productie en Industrie, Financiële Instellingen, Chemie en Life Science, Manufacturing & Technology, Projectontwikkelaars, Retail

Biodiversiteit succesvol integreren in zakelijke beslissingen

Nederland - Bedrijven vinden het meten van de impact van hun zakelijke activiteiten op natuurlijk kapitaal lastig. Met het definiëren van indicatoren om Biodiversiteit en Ecosysteem Services (BES) te meten, kunnen bedrijven dit integreren in de zakelijke besluitvorming. Het verbetert draagvlak, veerkracht en duurzaamheid van elke onderneming.

Onze grondstoffen raken op, een negatieve impact op de omgeving, wet- en regelgeving, publieke opinie en duurzaamheidseisen van financiers. Dit zijn enkele onderdelen waar bedrijven mee worstelen om hun impact op natuurlijk kapitaal te meten en hoe ze zicht kunnen krijgen op hun impact op de omgeving. 

BESmetrics

Het consortium BESmetrics richt zich op de impact van bedrijven op biodiversiteit en ecosysteemdiensten en hun afhankelijkheid ervan. BESmetrics is een initiatief van Arcadis, Cofély, DSM, IUCN, Nederlands Committee, Imperial College London, Philips en PWC. Als partner in dit consortium hebben we deskundigheid toegevoegd op het gebied van impact en afhankelijkheid van biodiversiteit, inventarisatie van ecosysteemdiensten en de waardering van natuurlijk kapitaal.  

Er is veel en uiteenlopende informatie beschikbaar voor het identificeren van zaken die relevant zijn voor de biodiversiteit in relatie tot het bedrijf. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel zaken onbekend. De uitdaging was om een reeks realistische, tastbare en toepasselijke indicatoren te definiëren die bedrijven helpen bij het monitoren van de biodiversiteit.  
De gezamenlijk ontwikkelde BESmetrics methodiek maakt het mogelijk om biodiversiteit in de bedrijfsvoering te integreren. We hebben hiervoor de druk van bedrijven op biodiversiteit inzichtelijk gemaakt, de oorzaak-gevolg relaties voor de partnerbedrijven uitgelicht, diepte interviews gehouden met bedrijven uit andere sectoren en hotspots geïdentificeerd. 

De ontwikkelde pragmatische reeks criteria voor indicatoren  passen bij de behoeften van een breed scala aan bedrijven. Daarnaast ontwikkelden we een BES Integrator, een digitale methode waarmee bedrijven biodiversiteit en ecosysteemdiensten kunnen integreren in hun zakelijke activiteiten. Deze tool helpt bedrijven realistische doelen te stellen en prestaties te meten. Voor de bedrijven uit het consortium is een business case ontwikkeld die hen helpt om dit te integreren in hun bedrijfsvoering.

Vragen over dit project

David Thelen

Adviseur Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie +31 (0)6 1531 1241 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.