You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Actieve bezoekers

De uitdaging

Water is heeft altijd een essentiële rol gespeeld bij de vorming van de stad Cartagena. Het brengt veel positieve aspecten met zich mee voor de stedelijke ontwikkeling, maar stelt de inwoners ook voor tot dusver ongekende uitdagingen. Klimaatverandering, snelle stedelijke ontwikkeling en ongelijke sociaaleconomische omstandigheden zullen in de toekomst van invloed blijven zijn op het watersysteem van Cartagena.

Colombia en Nederland hebben de handen ineengeslagen bij de ontwikkeling van het project Water as Leverage (WaL) Cartagena om het watersysteem van de stad te verbeteren en betere leefomstandigheden te creëren voor alle inwoners. Het door het consortium uitgevoerde werk maakt deel uit van WaL Cartagena, gefinancierd door de Nederlandse overheid, in samenwerking met de Alcaldía de Cartagena.

De oplossing

Arcadis werd consortiumleider en werd verantwoordelijk voor het mede bedenken van oplossingen voor water-, stedelijke en sociale uitdagingen in de Ciénaga de la Virgen, de Baai van Cartagena. Dit ging over het kustfront en de interne kanalen en meren van Cartagena. In fase één van het project werden conceptuele ontwerpen voorbereid. Fase twee (2024) gaat over het meer in detail uitwerken van drie ontwerpen in de pre-haalbaarheidsfase. In fase drie (2025) wordt één ontwerp gedetailleerd uitgewerkt naar een haalbaarheidsfase, waarbij rekening wordt gehouden met de financierbaarheid. Daarna is het project klaar voor de bouw en implementatie.

Cartagena kent een lange geschiedenis rond watersystemen die de cultuur, architectuur en sociale dynamiek van de stad vormen. Het consortium koos ervoor deze culturele elementen op te nemen in de ontwerpbenadering via contacten met experts en stakeholders. Nederlandse kennis van waterbeheer in combinatie met Colombia's rijke geschiedenis van leven met het water helpt om tot een beter inzicht in duurzame en veerkrachtige oplossingen te komen. Ook helpt het consortium ontwerpen ontwikkelen die aansluiten op de lokale context en nieuwe benaderingen voor toekomstige uitdagingen. Circulaire en ‘nature based’ oplossingen zijn essentieel. Voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van baggermateriaal en herstel van mangroves voor integrale kustbescherming.

Het WaL-proces stimuleert de betrokkenheid van stakeholders bij verschillende ontwerpworkshops om met elkaar na te denken over de ontwikkeling van de ontwerpen. Bovendien houdt het consortium tijdens het twee jaar durende project financiële workshops om er zeker van te zijn dat de ontwerpen financierbaar zijn. Belangrijk is natuurlijk ook dat het wordt geïmplementeerd en een positieve invloed heeft op de gemeenschap. Er wordt een volledige ESIA uitgevoerd in overeenstemming met internationale normen. Het consortium gebruikt de eerste fase al om risico's te beoordelen en ontwerpen eventueel aan te passen. Daarnaast organiseerde het consortium extra workshops om in gesprek te gaan met de betrokken gemeenschappen. Deze workshops zijn ruimtes voor co-ontwerpprocessen, het bouwen aan vertrouwen, feedback en een mogelijkheid voor het consortium om het sociaalecologische systeem door de ogen van de stakeholders te zien.

Het private consortium dat het project uitvoert, bestaat uit Arcadis, Deltares, Taller Arquitectos, ONE Architecture, JESyCA, Fundación Herencia Ambiental Caribe, Selfinver en P3Nomads.

De impact

Het project Water as Leverage (WaL) Cartagena draagt bij aan duurzaamheid, veerkracht en inclusiviteit op verschillende niveaus. Hoewel de overkoepelende doelstelling van het project is gericht op het verminderen van waterproblemen, is het ook een kans om financiering vrij te maken voor het verhogen van de veerkracht tegen klimaatverandering en het verbeteren van duurzaamheid. De locatie voor het WaL-concept is een gezamenlijk laboratorium met stakeholders en experts; een arena voor voorbereiding voorafgaand aan het project waarin verschillende inzichten samenkomen. WaL behelst als project een leerproces om verder te kijken dan wondermiddelen of een snel oordeel. Vanaf het begin zijn financieringsorganisaties en experts erbij betrokken om de projectfinanciering te garanderen.


Ingezette Diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.