You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

173

erfgoedobjecten als input voor het verhaal

Currently Viewing

De uitdaging

De Noordoostpolder is de vorige eeuw hoofdzakelijk ingericht voor landbouw. Door bodem- en hoogteverschillen en de verbinding met het ‘oude’ land neemt het complexe watersysteem hier een bijzondere plaats in. Verduurzaming, automatisering en ander gebruik van het land leidden tot de behoefte aan een vernieuwd waterbeheer. Maar welke onderdelen van het oude watersysteem zijn het behouden waard en welke zijn aan vervanging toe? Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder wilden de (water)veiligheid verbeteren en tegelijkertijd de culturele waarden behouden.

Floris van Oosterhout

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Floris van Oosterhout, Teamleider Erfgoed

De oplossing

Arcadis ontwikkelde een visie op het vernieuwde waterbeheer op basis van het ‘Verhaal van het Watererfgoed’. Dit ontstond na een inventarisatie en waardering van cultuurhistorische objecten als bruggen, sluizen, stuwen, draaikommen en gemalen. Daarbij deelden ook ontwerpers, bestuurders en gebruikers hun ervaringen met het watersysteem. Het verhaal plaatste het watersysteem in een historische en maatschappelijke context en maakt duidelijk waarom het zo uniek en waardevol is. Uit het verhaal volgde een visie op het watererfgoed op basis van de erfgoedvisie van Arcadis. Voor de beheerders van de objecten is deze visie vertaald in een praktische handreiking en stappenplan, die digitaal zijn toegevoegd aan het beheerderssysteem van provincie en waterschap. Dit helpt bij het onderhoud van de objecten met een cultuurhistorische waarde.

  • LEES MEER

    Om maatschappelijk draagvlak te creëren voor de aanpak werd er een film gemaakt, waarin beheerders het karakter van het watererfgoed toelichten. Bovendien kwam het watersysteem van de Noordoostpolder aan bod op het congres ‘100 jaar Zuiderzeewet’, waar bestuurders en deskundigen op het gebied van watermanagement en erfgoed aanwezig waren.

De impact

Al deze instrumenten hadden een tweeledige doelstelling: het bij een breder publiek bekend maken van de cultuurhistorische waarde van de Noordoostpolder en het duurzaam en veilig beheren van het bijzondere watersysteem. De provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Urk en de gemeente Noordoostpolder beschikken nu over een solide basis voor de vernieuwing van het waterbeheer en de omgang met het erfgoed van het watersysteem.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Floris van Oosterhout

Neem contact op met Floris van Oosterhout voor meer informatie en vragen.

Teamleider Erfgoed

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.