You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

108 hectare

nieuwe stadsontwikkelingsruimte

50.000 m³

hergebruikt beton

45.000 ton

gerecycled staal

Op dit moment bekeken

De uitdaging

Nog maar een paar jaar geleden werd het voetbalveld dat nu de thuisbasis is van FC Ingolstadt 04 gebruikt voor de enorme tanks van een raffinaderij voor ruwe olie. Maar de eigenaren van raffinaderij-exploitant Bayernoil besloten hun activiteiten te consolideren en te focussen op locaties in Neustadt en Vohburg. Dit betekende dat de productie in de raffinaderij van Ingolstadt zou stoppen en de locatie zou sluiten. Het doel was om het terrein efficiënt en kosteneffectief te verlaten met een minimale impact op het milieu. Een dicht netwerk van industriële installaties, compleet met talloze pijpleidingen, kanalen, tanks en machines, moest worden ontmanteld. Grote delen van het terrein waren afgedicht met honderdduizenden kubieke meters beton en asfalt, en de ondergrond was in verschillende mate verontreinigd met minerale olie-koolwaterstoffen.

Tim Preger

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

De oplossing

Met zijn brede en uitgebreide portefeuille van diensten was Arcadis betrokken bij alle fasen van het project. Bayernoil kon alle benodigde services van één enkele provider betrekken: inclusief strategisch vastgoedadvies, projectmanagement (kosten-, deadline- en kwaliteitsbewaking), vergunningsgerelateerde activiteiten, bodemreinigings- en sloopplanning, autorisatiemanagement, transactiemanagement (inkopen, verkooponderhandelingen en beheer van verkoopcontracten) en public relations- en lobbytaken.

  • Meer informatie

    Door in fasen te werken konden de latere fasen van het project door de voorafgaande stappen worden gefinancierd, waardoor een economisch, uiterst efficiënt, financieringsmodel werd gecreëerd. De door Arcadis voorbereide beslissingen en contracten werden direct met de besluitvormers gecoördineerd. Vroeg contact en nauwe coördinatie met de autoriteiten van Ingolstadt, politieke commissies en administratieve organen, in combinatie met proactieve public relations-werkzaamheden op maat, legden de basis voor de goedkeuring van het project en het begrip van het proces dat zo cruciaal zou zijn voor het succes ervan.

De impact

Dit herinrichtingsproject sluit één hoofdstuk uit de industriële geschiedenis van Beieren af, terwijl een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de ontwikkeling van Ingolstadt begint. Bayernoil kon aan alle verantwoordelijkheden die het als bedrijf had, voldoen: de verantwoordelijkheid voor het milieu, door de reiniging en de voorbereiding op hergebruik van een ontwikkeld en afgedicht terrein; de verantwoordelijkheid voor de samenleving, door de verbetering van een stedelijk gebied; en tenslotte de financiële verantwoordelijkheden, door de geoptimaliseerde structuur voor het creëren van waarde. Ingolstadt heeft er een nieuw gebied bij gekregen voor handel, industrie, sport en natuur - zonder ruimte te hoeven claimen van bestaande natuurlijke leefgebieden. En een groot industrieel bedrijf heeft de dringend benodigde ruimte gekregen om uit te breiden.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.