You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Carolien Gehrels

Global Solutions Director – Energy Transition

Eind mei neemt Arcadis deel aan Trendship, het evenement rond innovatie, energie, ondernemerschap en tech in Noord-Nederland. We organiseren een sessie die draait om de vraag waar we over tien jaar onze energie vandaan halen en welke rol Noord-Nederland hierbij speelt. Nu de energietransitie een cruciale fase ingaat, is deze regio uitstekend gepositioneerd om uit te groeien tot de Green Energy Valley van Noordwest-Europa.


Na het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen is het nu tijd om de blik op de toekomst te richten en te profiteren van de talloze mogelijkheden die deze regio te bieden heeft - ook op het gebied van energievoorziening. Lange tijd waren we gewend dat elektriciteit gewoon uit het stopcontact kwam, maar die vanzelfsprekendheid is verleden tijd. Door het Parijs-akkoord bouwen we het gebruik van fossiele brandstoffen af en geopolitieke ontwikkelingen zorgden voor een nieuwe realiteit. Dit maakt dat we onze leveringszekerheid meer en meer met duurzame energie moeten organiseren.

Stappen voorwaarts

En dat kan gelukkig ook. In Nederland hebben we de infrastructuur al behoorlijk op orde, is er nog veel ruimte op de Noordzee, beschikken we over vier grote zeehavens en is er ook geld om te investeren. We hebben belangrijke stappen voorwaarts gezet, bijvoorbeeld met de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) en het daaruit voortgekomen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat (MIEK). Daarin inventariseerden we onder meer welke locaties geschikt zijn voor waterstof, waar we het elektriciteitsnetwerk moeten verzwaren en waar we met de CO2 naartoe kunnen. Hierdoor bespaarden we veel tijd en konden grote projecten als de Delta Rhine Corridor van Rotterdam naar het Ruhrgebied, Porthos voor het opslaan van CO2 onder de Noordzee en Aramis voor het realiseren van CO2-reductie in Zeeland sneller van start gaan.

Innovatie en expertise

Ook Noord-Nederland heeft een belangrijke rol in de energietransitie en niet alleen door de ligging, de havens en de goede verbindingen met Duitsland. Er is van oudsher veel kennis over energie en de sterk aanwezige food- en agro-industrie is innovatief en vooruitstrevend. Dat is geen wonder, met opleidingen en instituten als de Universiteit van Groningen, de Hanzehogeschool en Wetsus, en de TU van Twente in de achtertuin. Er is dus voldoende innovatiekracht en expertise voorhanden, en aan goed opgeleide jonge professionals is er ook geen gebrek. Eigenlijk zijn alle elementen aanwezig om van Noord-Nederland de Green Energy Valley van Noordwest-Europa te maken.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Wat Noord-Nederland ook mee heeft, is de aantrekkelijke leefomgeving. Ik noem het de vergeten kwaliteit. Omdat ik zelf in Groningen studeerde, weet ik hoe mooi het daar is. Als je een rondje door de regio fietst, kom je prachtige landschappen, boerderijen, kerken en kloosters tegen, waar ook kunst en cultuur hun plek hebben. Je kunt er dus fantastisch wonen en dat versterkt de aantrekkingskracht voor professionals die zich hier willen vestigen. Dit alles zorgt ervoor dat Noord-Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor bedrijven die zich bezighouden met energie, circulariteit en industrie. Als Arcadis zijn we al jaren een belangrijke speler in Noord-Nederland. Vanuit ons kantoor in Assen werken we bijvoorbeeld aan de ontmanteling van de NAM-infrastructuur en zijn we ook actief voor klanten als de Gasunie, Shell en TenneT. We dragen graag ons steentje bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio.

Trendship 2024 vindt op 30 mei plaats op het Suikerunieterrein in Groningen. Aan de interactieve sessie van Arcadis doen behalve Carolien Gehrels ook Agnes Mulder (Directeur VNO-NCW MKB Noord), Richard Middel (Manager Strategic Business Development Groningen Seaports) en Bert van der Lingen (Vicevoorzitter Nederlandse WindEnergie Associatie) mee. Wil je erbij zijn? Stuur dan een email aan: events@arcadis.com met onderwerp “Trendship kaarten via blog".