You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

14 DEC 2023 | Persbericht

Arcadis en WellGear ruimen met NAM voormalige gaswinlocaties op

Arcadis en WellGear, toonaangevend bedrijf op het gebied van het afsluiten van olie- en gasputten, ruimen samen met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de voormalige gaswinlocaties door heel Nederland op. Het totale ontmantelingsprogramma gaat om zo’n achthonderd boorputten, 350 locaties en 1750 kilometer pijpleiding. Het opruimen neemt tien tot vijftien jaar tijd in beslag.

Het werk van WellGear gaat om het definitief dichten van de putten tot ongeveer 3,5 kilometer diepte. Het veilig en zorgvuldig dichten van de putten vraagt om specialistische kennis en ervaring die WellGear de afgelopen jaren binnen en buiten Nederland heeft opgebouwd. Het werk voor Arcadis betreft het opruimen van alle bovengrondse installaties en horizontale pijpleidingen. De grond van de voormalige gaswinlocaties wordt in oorspronkelijke staat teruggegeven aan de landeigenaar. De werkzaamheden van Arcadis bestaan uit het integraal plannen van de werkvoorbereiding en vergunningen, de industriële reiniging van de installaties, de demontage, het saneren van vervuilde grond en agricultureel herstel. Arcadis en NAM werken al vele jaren samen. Het doel van de nieuwe samenwerking is om het ondergrondse en bovengrondse werk nog beter op elkaar aan te sluiten en in goede harmonie met de omgeving uit te voeren.

Voorafgaand aan het opstellen van de ontmantelingsplannen onderzoeken de drie partijen de mogelijkheden voor de herontwikkeling van locaties in het kader van de energietransitie. Hergebruik van kapitaalgoederen is uiteraard duurzamer dan het slopen ervan. ‘We zijn trots om bij te dragen aan dit grote NAM-programma en om op deze wijze ook concreet invulling te geven aan de energietransitie in Nederland’, aldus programmadirecteur Bernt Bouwmeester van Arcadis.

‘In dit omvangrijke programma komen verschillende kennisgebieden van NAM, Arcadis en WellGear bij elkaar. De uitvoering gaan we in samenspraak met stakeholders uit de regio organiseren. Dat is iets wat ons enorm aanspreekt’, zegt CEO Sigo Tjeerdsma van WellGear.

NAM directeur Johan Atema: ‘Net zoals onze gas- en oliewinning dient het opruimen van putten en locaties veilig en met minimale overlast voor de omgeving plaats te vinden. Daarnaast is dit een activiteit die in de komende decennia niet alleen in Nederland maar wereldwijd nodig zal zijn. Als Noord-Nederlandsbedrijf dragen wij graag bij om samen met WellGear en Arcadis regionale kennis én werkgelegenheid te ontwikkelen.’

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.