You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Arjan Barbier

Sectorleider Industrial Manufacturing Technology

De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie was nog nooit zó urgent. Wat betekent de energietransitie voor Arcadis? In een reeks van blogs nemen we u mee langs de zes thema’s waaraan wij werken in de energietransitie. Deze keer: Energietransitie in de industrie.

We kunnen de opwarming van de aarde alleen beperken als we met z’n allen de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Omdat de industrie gezamenlijk verantwoordelijk is voor zo’n 50% van de totale uitstoot, heeft deze sector hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Een eerste voor de hand liggende stap is het besparen van energie en het efficiënter omgaan met je warmtevraag. Er is echter meer nodig om te voldoen aan de ambitieuze doelen die worden gesteld door nationale en internationale klimaatwetgeving. Daarvoor is het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie niet alleen noodzakelijk, maar ook  dringend. Want hoe langer we ermee wachten, hoe groter de opgave wordt.

Aanpassing van de infrastructuur

Uiteraard komt er meer bij kijken dan even de ene kraan afsluiten en een andere opendraaien. De energietransitie heeft zeker voor de industriële sector grote gevolgen, van de aanpassing van de infrastructuur en de productiefaciliteiten tot het bijstellen van de productieprocessen. Om voor elk bedrijf tot een haalbare strategie te komen, is een multicriteria-analyse van de benodigde investeringen noodzakelijk. Hoe weeg je de impact van CO2-reductiemaatregelen als elektrificatie, het gebruik van waterstof of het aanpassen van de waardeketen? Wat is voor jouw bedrijf de beste mix van maatregelen en hoe effectief zijn ze om jouw spreekwoordelijke steentje bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen? En vooral: hoe ga je al die maatregelen implementeren? Want er ligt bijvoorbeeld al een fantastische infrastructuur voor fossiele brandstoffen, maar voor alternatieven als bijvoorbeeld waterstof ontbreekt deze nog. Misschien wil je dus wel overstappen naar duurzame energie, maar heb je geen idee hoe je er de beschikking over krijgt. De kennis, ervaring en tools om je hiermee te helpen hebben wij in huis.

Wat doet Arcadis op dit gebied?

Op basis van jouw bedrijfssituatie, je budget en je doelstellingen voor de komende decennia brengen we in kaart welke mogelijkheden er zijn voor je bedrijf. Samen met jou bepalen we vervolgens welke maatregelen het beste werken om de gewenste reductie te behalen. Op die manier kom je tot onderbouwde beslissingen voor (ook financieel) efficiënte investeringen, waarbij het lang niet altijd nodig is om je huidige infrastructuur meteen maar helemaal af te danken. Zo kunnen energiebedrijven assets voor de winning van fossiele brandstoffen soms ombouwen voor de opwekking van duurzame energie. Dit is typerend voor onze manier van denken: we zijn altijd op zoek naar manieren om het slimmer en beter te doen. Dat geldt ook voor de keuze van een alternatieve brandstof. Dat kan elektriciteit of waterstof zijn, maar mogelijk kun je ook groen gas winnen uit je eigen afvalstroom en creëer je zo je eigen circulaire energiecyclus. De mogelijkheden zijn legio. Arcadis helpt je te bepalen welke voor jou het beste werken en welke processen daarvoor het meest efficiënt zijn.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op of bekijk eerst onze projecten.

Arcadis werkt samen met Arcadis | Over Morgen aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot uitvoering. Ontdek onze creatieve en haalbare energieoplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving.