You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Ramin Massoumi

Global Solutions Director, Connected Highways

Transport en vervoer over land benut het gehele wegennet, van snelwegen tot kleinere wegen die lokale gemeenschappen verbinden. Als het gaat om bedrijfsveerkracht, is de belangrijkste zorg dat het transportnetwerk, objecten en alle stakeholders daarvan goed zijn toegerust om te reageren op verstorende gebeurtenissen.

 

Gebeurtenissen kunnen verschillende vormen aannemen, van natuurrampen zoals overstromingen, bosbranden, orkanen en hittegolven tot noodsituaties zoals cyberaanvallen. Daarnaast zijn er piekgebeurtenissen die leiden tot een toename van activiteit of het aantal mensen op een bepaalde locatie. Grote sportevenementen zoals voetbalwedstrijden, de Formule 1 of bijeenkomsten van mensenmassa's zoals de Tour de France of uitvaart van koningin Elizabeth II zijn voorbeelden van piekgebeurtenissen. Bovendien zijn er door nieuwe: technologieën, infrastructuur en mobiliteit disrupties van invloed op onze transportsystemen.


Een illustratie die verbonden, multimodale mobiliteit in een stedelijke omgeving laat zien.


Voorbereiding en planning voorafgaand aan gebeurtenissen

Transport assets kunnen variëren van traditionele infrastructuur zoals wegen, bruggen en voetpaden tot digitale objecten zoals verkeerssignalering en slimme snelwegen, 5G-netwerken en verbonden voertuigen. Degene die verantwoordantwoordelijk zijn voor transportnetwerken moeten ervoor zorgen dat hun netwerken en gerelateerde objecten onder moeilijke omstandigheden kunnen functioneren. Dit geldt voor alle modaliteiten: spoor, bussen, wegen, luchthavens en veerdiensten. Alle stakeholders, inclusief operators en hulpverleners, moeten bekend zijn met noodplannen om verstoring van de dienstverlening tijdens kritieke gebeurtenissen tot een minimum te beperken.

Bij het onderzoeken van deze objecten is het van cruciaal belang om een systeemperspectief te hanteren, omdat ze niet onafhankelijk van elkaar werken. Een storing in één deel van het infrastructuurnetwerk kan elders problemen veroorzaken.


Stakeholders moeten rekening houden met zes kritieke factoren om ervoor te zorgen dat hun objecten, infrastructuur of netwerk voorbereid zijn op mogelijke problemen. Ze moeten zichzelf de volgende vragen stellen:

  • Beschikken de mensen die betrokken zijn bij het wegennetwerk over plannen van aanpak?
  • Zijn ze klaar om specifieke plannen uit te voeren wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt?
  • Is er flexibiliteit in het systeem zodat mensen kunnen reageren op noodsituaties?
  • Werken assets en menselijk kapitaal synchroon wanneer dat noodzakelijk is?
  • Werkt iedereen vanuit dezelfde set gegevens en informatie?
  • En welke zijn de beste methoden en tools om de veranderende omstandigheden te communiceren?

Recente gebeurtenissen zoals spoorwegstakingen in Europa en sluiting van luchthavens vanwege de COVID-19-pandemie brengen het domino-effect aan het licht dat verstoringen in transportnetwerken kunnen hebben op onze samenleving. Meer recentelijk hebben we gezien dat luchthavensystemen in de Verenigde Staten en ticketsystemen voor het treinvervoer in Kopenhagen niet werkten en dat vliegtuigen in het Verenigd Koninkrijk niet konden opstijgen vanwege extreem lage temperaturen en mist. Deze situaties benadrukken ook het belang van coördinatie tussen verschillende delen van het transportnetwerk. Verschillende objecten zijn eigendom van verschillende mensen of entiteiten, dus er zijn verschillende manieren en richtingen waarmee het wegensysteem onder druk kan komen te staan. Wegen moeten grote verkeersvolumes aankunnen, terwijl bussen, taxi's en andere vervoersmiddelen moeten samenwerken om pieken in de vraag te kunnen verwerken.

Met onze recente overname van de IBI Group en digitale mogelijkheden helpen wij bij Arcadis klanten al hun objecten te coördineren en te synchroniseren en ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde gegevens werkt.


De toekomst van transport en vervoer over land

Bedrijfsveerkracht betekent ook het voorbereiden van objecten op toekomstige gebeurtenissen, waarbij mogelijk een heroverweging of reconstructie van het wegennet nodig is. In de afgelopen tien jaar is mobiliteit veranderd, waarbij technologie een grotere rol speelt in onze manier van reizen. De manier waarop we korte ritten maken in steden is veranderd door services voor het delen van auto's, fietsen en scooters.

De toekomst van transport en vervoer over land ziet er veelbelovend uit, met nieuwe technologieën zoals elektrische voertuigen, zelfrijdende voertuigen en elektrische verticaal opstijgende en landende luchttaxi's die ons reisgedrag en infrastructuur opnieuw vormgeven. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat bedrijfsveerkracht wordt geïmplementeerd in alle veranderingen van infrastructuren, zodat deze kunnen worden aangepast aan toekomstige behoeften.

Onze klanten hebben, in het algemeen, zes belangrijke prioriteiten: voorspelbare en betrouwbare reistijden, vermindering van de CO2-voetafdruk, toekomstbestendige objecten, veiligheid, verlenging van de levensduur van bestaande infrastructuur en real-time bruikbare informatie. Deze prioriteiten spelen een cruciale rol bij het beperken van de impact van verstorende gebeurtenissen en het garanderen van veerkracht van onze wegennetwerken op de lange termijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat tijdig in gesprek gaan met onze klanten essentieel is, omdat we alleen door vooruit te denken en te plannen we veerkrachtige wegennetwerken kunnen creëren die klaar zijn voor wat er ook komen gaat.


DIT BERICHT MAAKT DEEL UIT VAN EEN SERIE

Future-proof mobiliteit

In deze serie onderzoeken we trends en bedreigingen voor het mobiliteitsnetwerk.

Arcadis is uw samenwerkingspartner

Wij leveren duurzame ontwerp-, engineering- en consultancy-services voor natuurlijke en gebouwde objecten.

AUTEUR

Ramin Massoumi

Global Solutions Director, Connected Highways