You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Over Morgen is sinds 2020 een dochteronderneming van Arcadis. De afgelopen jaren werkten we steeds intensiever samen aan thema’s zoals energietransitie, duurzame mobiliteit, stedelijke gebiedsontwikkeling en de toekomst van het het landelijk gebied.
In 2024 is Over Morgen volledig geïntegreerd in onze organisatie, alleen de bedrijfsnaam Arcadis wordt nog gebruikt. Arcadis is een internationaal toonaangevende organisatie die ontwerp-, engineering- en adviesdiensten levert voor de gebouwde en natuurlijke omgeving.

Biobased bouwproject Iewan, een groene wijk in Nijmegen.

Samen meer impact

Samen zijn we nog beter in staat om te reageren op de grote transitievragen in de markt en de maatschappij zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

We regisseren en adviseren op het snijvlak van strategie, proces, markt en engineering. Vernieuwend, verbindend en met oog voor duurzaamheid en gezondheid.

Wil je samen met ons aan de slag?

Wat is jouw ambitie in de leefomgeving?

Onze leefruimte staat onder druk. Arcadis biedt duurzame oplossingen, geeft elke opgave de juiste plek en maakt transities toekomstbestendig. Een toekomstbestendige leefomgeving, die vorm je samen en Arcadis weet hoe. Met de juiste mensen, van Rijk tot wijk, en met data, visie, tact en strategie, zorgen wij op verschillende belangrijke thema's voor duurzame impact.

Biobased bouwproject Iewan, een groene wijk in Nijmegen.In verbinding met het stedelijk gebied en de ontwikkeling van de samenleving

Om maatschappelijk impact te hebben, zetten we bij stedelijke gebiedsontwikkeling het gebied en de mensen centraal. We koppelen opgaven waar mogelijk en bij elke stap in het proces zoeken we de verbinding met bewoners, ondernemers, organisaties en eindgebruikers.Biobased bouwproject Iewan, een groene wijk in Nijmegen.Energietransitie

Leiderschap en coördinatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau zijn nodig voor een succesvolle energietransitie. Maar hoe kom je tot een visie om klimaatneutraal te worden en hoe krijg je het project, de organisatie en stakeholder in beweging? Arcadis is de samenwerkingspartner in de energietransitie. Samen bouwen aan het energiesysteem van de toekomst, lokaal georganiseerd en regionaal verbonden.
Biobased bouwproject Iewan, een groene wijk in Nijmegen.


Een duurzame leefomgeving, van visie tot uitvoering

Om van visie naar uitvoering te komen is het van belang om de gemaakte keuzes te borgen in omgevingsbeleid, regels en samenwerkingsafspraken. Onze aanpak voor een vitaal en waardevol buitengebied is gebaseerd op 4 belangrijke pijlers: Gebiedsgericht samenwerken, bodem en water sturend, natuur en landbouw als belangrijkste functies, perspectief ontwikkelen vanuit sociaaleconomische waarde. Onze experts werken met alle betrokkenen samen aan een sterker en waardevoller landelijk gebied.


Biobased bouwproject Iewan, een groene wijk in Nijmegen.Nieuwe mobiliteit

De mobiliteitstransitie is op weg. Verandering in hoe wij ons verplaatsen is cruciaal voor van een toekomstbestendige leefomgeving. Maar hoe reguleer je deelmobiliteit, optimaliseer je bereikbaarheid bij gebiedsontwikkeling en stimuleer je duurzame stadslogistiek? Van visie tot uitvoerbaar praktisch plan is Arcadis hiervoor de aangewezen partner.
Kom in contact met onze experts

Helen Amerika

Helen Amerika

Stedelijke gebiedsontwikkeling

Jeanke van der Haar

Jeanke van der Haar

Energietransitie

Hidde  van der Maas

Hidde van der Maas

Nieuwe mobiliteit

Gerard van Santen

Gerard van Santen

Landelijk gebied

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.