You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

15.000

Inbreidingsambitie woningen in de binnenstad

Currently Viewing

De uitdaging

De binnenstad is aangewezen als één van de drie strategische gebieden in de Rotterdamse Omgevingsvisie en volop in ontwikkeling.

Het vorige binnenstadsplan, de Binnenstad als citylounge, had 2020 als horizon en was toe aan vernieuwing. De opgaven en ambities zijn veranderend en vragen om een nieuwe koers voor de Rotterdamse binnenstad.

Het doel is om 15.000 woningen te bouwen in een binnenstad met het karakter van een metropool, die leefbaar en inclusief is. In die binnenstad moeten er voldoende ontmoetingsplekken, betaalbare woon- en werkruimtes zijn en de focus op mobiliteit moet veranderen naar wandelen, fietsen, OV, MaaS en in de laatste de plaats privéauto.

Hoe verbind je deze opgaven met elkaar? Hoe behaal je de doelen en bovenal: hoe doe je dat in co-creatie met bewoners, ondernemers, marktpartijen en maatschappelijk initiatiefnemers?

Martijn Blankestijn

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Martijn Blankestijn, Senior Consultant, visies en programma’s

De oplossing

We begrijpen de uitdaging van de gemeente Rotterdam. Samen met hen werken we aan de nieuwe Koers voor de binnenstad. Daarin brengen we per thema de opgaven in beeld, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie of mobiliteit. De opgaven worden geprioriteerd en gekoppeld aan een gebied. We kijken niet sectoraal naar opgaven vanuit beleidsdomeinen, maar stellen het gebied centraal. Zo werken we integraal en gebiedsgericht.

Onderdeel van de Koers is een nieuw op te stellen sturingsinstrumentarium. Dat is een belangrijke stap richting uitvoering: we beschrijven hoe we aan de opgaven werken en zo de ambities waar maken. Samenwerking met stakeholders en partners is daarbij cruciaal, want als gemeente kun je het niet alleen.

De impact

Door het formuleren van een nieuwe Koers voor de binnenstad, worden verschillende opgaven zoals klimaatadaptatie, mobiliteit en sociale ruimtes geïntegreerd en geprioriteerd. Belangrijk hierbij is de samenwerking met bewoners, ondernemers, marktpartijen en maatschappelijk initiatiefnemers. Het project draagt bij aan de revitalisatie en duurzame ontwikkeling van de Rotterdamse binnenstad, wat positieve gevolgen heeft voor de lokale gemeenschap en de stad als geheel.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Martijn Blankestijn

Neem contact op met Martijn Blankestijn voor meer informatie en vragen.

Senior Consultant, visies en programma’s

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.