You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

33.000

Vrachtwagens op diesel van de weg gehaald, door middel van een nieuw logisitiek systeem dat bijdraagt aan minder luchtverontreiniging en geluidsoverlast

25 hectare

zal toekomstbestendig worden gemaakt, wat een enorme toegevoegde waarde heeft voor de Amsterdam en daarbuiten

1

geïntegreerd stedelijke energiesysteem (Urban Energy System), waar verduurzamen en verdichten hand in hand gaan en dat ruimte biedt aan wonen, ontmoeting, recreatie en werkgelegenheid.

Actieve bezoekers

De uitdaging

RAI Amsterdam, het toonaangevende congrescentrum direct naast het zakelijke district van de stad, organiseert jaarlijks maar liefst 500 evenementen. Hierdoor draagt de RAI aanzienlijk bij aan de economie en werkgelegenheid van Amsterdam en daarbuiten; voor elke euro die er wordt uitgegeven, worden er zeven besteed in de stad. Dit brengt echter ook de nodige uitdagingen met zich mee; op het gebied van energiebehoeften en de negatieve effecten van logistiek voor en na evenementen, wat resulteert in een aanzienlijke CO2-voetafdruk.

De RAI speelt een belangrijke rol in de culturele en economische dynamiek van de stad. Het heeft zich volledig gecommitteerd aan de duurzaamheidsdoelen van Amsterdam. Onder andere op het gebied van klimaat en CO2-reductie. Er liggen plannen om het complex beter te integreren met de stad, logistieke processen te herzien en zelfs een ondergronds logistiek centrum te creëren. Met een tunnel die alle zalen verbindt met een ondergronds transportcentrum en de buitenwereld. Daarnaast wordt gekeken naar het groener maken van het gebied, het realiseren van woningen en kantoren, en bijdragen aan de autoluwe ambities van de stad. Daarmee is er een grote ambitie om het energiesysteem van het complex te transformeren naar een duurzaam en toekomstbestendig systeem.

Deze uitdaging biedt een natuurlijk moment om niet alleen het logistieke systeem te transformeren, maar ook andere duurzaamheidskwesties (klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, elektrificatie mobiliteit, etc.) aan te pakken die zich in het gebied en de stad opstapelen. De RAI streeft ernaar deze kans aan te grijpen om zich zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen en haar energieconsumptie en CO2-uitstoot aan te pakken, waardoor de integratie met de omgeving wordt versterkt en het complex klaar wordt gemaakt voor de toekomst.

De oplossing

De voorgestelde oplossing omvat het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie als onderdeel van het Masterplan RAI 2030. Dit omvat een integrale duurzaamheidsaanpak met als uiteindelijk doel een zelfvoorzienend energiesysteem te creëren. Het concept van toekomstbestendigheid omvat aspecten zoals duurzame: energie, mobiliteit, logistiek, klimaatbestendigheid, verwarming, koeling en biodiversiteit. Hiermee kan de RAI haar duurzaamheidsambities behalen n en zich aanpassen aan toekomstige veranderingen.

Om dit te bereiken, worden in de duurzaamheidsvisie als onderdeel van het Masterplan tal van ideeën uitgewerkt om de werkwijze van de RAI te verduurzamen, terwijl de kernactiviteiten operationeel blijven: beurzen, congressen en andersoortige evenementen. Terwijl tegelijkertijd de bouw van een ondergronds netwerk van tunnels en een logistiek centrum plaatsvindt om het verkeer van de omliggende wegen te verminderen. Hierdoor komt er ook ruimte vrij voor nieuwe woning- en kantoorgebouwen en andere functionaliteiten, zoals extra groen die kunnen worden geïntegreerd met de conventie-infrastructuur, wat resulteert in een meer multifunctionele gebied.

Een betere integratie met de omliggende omgeving is wenselijk, maar de veranderingen in het gebied bieden ook mogelijkheden voor het delen van middelen. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van een lokaal energiesysteem met zonnepanelen op de complexen van de RAI, laadinfrastructuur voor mobiliteit en een batterijsysteem om het gebruik van beschikbare hernieuwbare energie te maximaliseren, en het toevoegen van meer groene ruimte voor leefbaarheid en biodiversiteit. Deze stappen zullen de RAI helpen om bij te dragen aan integraal onderdeel te worden van de stedelijke structuur van Amsterdam.

Bij de ontwikkeling van een stedelijk energiesysteem in het kader van het Masterplan vervult ons team meerdere functies: projectmanager, systeemintegrator en sparringpartner over de inhoud. Dit hield onder meer in dat we samen met de RAI verschillende belanghebbenden hebben bijeengebracht, zoals Shell, Vattenfall, de stad Amsterdam, het stadsdeel de Zuidas, Rabobank en Waternet, die belangrijke spelers zullen zijn bij het realiseren van een dergelijke gedurfde transformatie. Hun input zal cruciaal zijn voor het realiseren van ideeën voor optimale duurzaamheid, waaronder energiebesparing, duurzame verwarmings- en koelsystemen, mobiliteit en logistieke oplossingen, waardoor het gebied klimaatbestendig wordt, de overgang naar hernieuwbare energie en het behoud van biodiversiteit. Het is van cruciaal belang dat we nadenken over hoe verschillende oplossingen (duurzaamheidsmaatregelen) kunnen toepassen en welke partners we daarvoor nodig hebben. Op deze manier kan de RAI zich toekomstbestendig ontwikkelen.

De impact

De kracht van deze aanpak en de realisatie ervan ligt in de volledige transformatie van de RAI. Dit gaat veel verder dan een handig pakket met moderniseringen voor een betere reputatie op het gebied van duurzaamheid. Dit is een visie voor een ontwikkeling: van een binnenstedelijke beurs- en congrescomplex tot een nieuwe, bloeiende wijk waar mensen willen wonen en werken.

Het gebied zal een (nog) aantrekkelijker deel van Amsterdam worden. Dit kan als een prachtig voorbeeld dienen voor andere stadsdelen wat betreft het halen van klimaatdoelen en het voorbereiden van een duurzame toekomst door middel van een gebiedsgerichte aanpak.


Ingezette Diensten

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Ian Minnes

Neem contact op met Ian Minnes voor meer informatie en vragen.

Program Manager Energy Transition

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.