• Services: Projectmanagement, Duurzame Gebiedsontwikkeling
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Publieke Sector, Rijksoverheid

Zonnepark Vlagtwedde

Groningen, Nederland - Om in de toekomst meer energie uit zon op te wekken, komt in Groningen Zonnepark Vlagtwedde. Netbeheerder Enexis breidt hiervoor het elektriciteitsnet uit. Bij het aanleggen van kilometers kabels en leidingen doorkruist zij daarbij de percelen van (particuliere) grondeigenaren. Rentmeesters van Arcadis hebben Enexis ondersteund in de afstemming met de grondeigenaren. Enexis kan volgens planning starten met de bouw van het elektriciteitsnet voor het zonnepark in gemeente Westerwolde.

103.000

MWh

120

hectare zonnepanelen en bessenteelt

Snelle uitbreiding van het elektriciteitsnet door efficiënte afstemming grondeigenaren

Het zonnepark is het initiatief van Powerfield en bestaat uit circa 120 hectare aaneengesloten, onbebouwde agrarische grond. Hierop komen 100 hectare zonnepanelen en 20 hectare blauwe bessenteelt. De verwachte jaarlijkse opbrengst  ligt op circa 103.000 MWh waarmee zij 29.500 huishoudens kunnen voorzien van duurzame energie. De blauwe bessenteelt is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar ook voor de met uitsterven bedreigde bijen. De bijen bestuiven namelijk de bessen.

Rentmeesterschap

De duurzaam opgewekte energie wordt getransporteerd naar middenspanningsstations via een ondergronds kabeltracé om van hieruit de stroom verder in het land te verspreiden. Het tracé omvat circa 33 kilometer kabel en doorkruist percelen van verschillende eigenaren. Om een kabel of leiding aan te leggen in andermans eigendom, betaalt Enexis een vergoeding. Hiervoor wordt een zakelijk ‘recht van opstal’ gevestigd tussen de netbeheerder en de grondeigenaar. De afspraken tussen beide partijen en de bijbehorende (schade)vergoedingen worden vastgelegd in een ‘zakelijk recht overeenkomst’. Namens Enexis hebben rentmeesters van Arcadis gesprekken gevoerd met grondeigenaren, de betredingstoestemmingen geregeld, de zakelijk recht overeenkomsten afgesloten en (gewas)schades afgehandeld. 

Zonnepark Vlagtwedde is in de loop van 2020 operationeel. Voor het vestigen en afsluiten van zakelijk recht overeenkomsten en vergunningen voor de aanleg van nieuwe energienetten hebben Enexis en Arcadis inmiddels een nieuwe raamovereenkomst gesloten. 

 

Resultaten

103.000

MWh

120

hectare zonnepanelen en bessenteelt

Vragen over dit project

Peter Struijk

Adviseur Gebiedsontwikkeling +31 (6)2706 0670 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.