1

megawatt duurzame stroom

Duurzame

Energievoorziening

Currently Viewing

The challenge

De grootschalige productie van waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie en de CO2-reductie. Het is zelfs noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Waterstof is een schone energiedrager voor industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving die gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar in grote hoeveelheden is op te slaan. In Groningen startten EnergyStock B.V. en Gasunie New Energy daarom met HyStock, de eerste waterstofinstallatie in Nederland. Deze installatie splitst water in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse via zonne-energie en groene stroom uit het net.

The solution

De installatie maakt deel uit van zonnepark Zuidwending, waarvoor Arcadis het Landschapsplan en de Ruimtelijke Onderbouwing voor de Omgevingsvergunning verzorgde. Ook stelden we de businesscase op. Door alle stakeholders bij het proces te betrekken, ontwierpen we een oplossing die rekening houdt met zowel de technische eisen als met de landschappelijke structuur. Zo is het zonnepark optimaal ingepast in de omgeving en valt het daarvoor niet nadrukkelijk op. De zonnepanelen staan op aarden wallen rondom de installatie, wat een nieuwe vorm toevoegt aan duurzame energieopwekking. Daarnaast werkten we het financiële model van het zonnepark uit ten behoeve van de subsidieaanvraag voor het programma Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

  • LEES MEER

    De installatie past elektrolyse toe voor de productie van groene waterstof. Met elektrische stroom zet de installatie water om in waterstof en zuurstof. Omdat de zonnepanelen op het terrein deze elektriciteit opwekken, levert dit groene waterstof op. Daarnaast wordt duurzame energie via het elektriciteitsnet gebruikt voor de omzetting in waterstof.

The impact

Met HyStock doen EnergyStock B.V. en Gasunie New Energy ervaring op met het omzetten van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof. De zonnepanelen op het terrein leveren een groot deel van de groene stroom op voor de installatie die een capaciteit heeft van 1 megawatt. Door het uitgekiend ontwerp past zonnepark Zuidwending bovendien optimaal in het landschap en de omgeving.

  • LEES MEER

    Het doel is om de waterstof in de nabije toekomst grootschalig en economisch rendabel op te slaan in de ondergrondse gasopslag van EnergyStock en te gebruiken als duurzame energiebron, ook op momenten dat zonne- en windenergie niet voorradig zijn.


Gerelateerde oplossingen

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Nico van Roden.

Thema leider Industrial Risk and Opportunity management

Contact Nico

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy