4.000 Kiloton

CO2 uitstoot per jaar reduceren voor klimaatneutraal

70%

emissiereductie

5

voor 5 deelgebieden reductiestrategieën en maatregelpakketten

Currently Viewing

De uitdaging

Amsterdam Zuidoost wil een duurzame, gezonde en CO2-neutrale omgeving creëren voor de inwoners van het stadsdeel. Dit voornemen resulteerde in tal van initiatieven en kansen voor duurzame energie, energiebesparing en het uitwisselen van reststromen. Het consortium ZOEnergy – waar ook Arcadis deel van uitmaakt – ondersteunt de initiatiefnemers om deze kansen te benutten en de ideeën om te zetten in haalbare projecten.

De oplossing

ZOEnergy is een publiek-privaat consortium dat bestaat uit Arcadis, Alliander, DNV GL, Engie, TNO en de gemeente Amsterdam. Het streeft naar de oprichting van een lokale, onafhankelijke en maatschappelijk verankerde duurzaamheidsorganisatie. ZOEnergy kwam voort uit het Zero Emissions Cities-project van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en wil een maatschappelijk rendabele bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van Amsterdam Zuidoost.

  • LEES MEER

    Samen met partijen uit Amsterdam Zuidoost werkt Arcadis binnen ZOEnergy aan de (energie)transitie. Voor dit stadsdeel zetten we een energiemasterplan en een businessplan op en werkten we het omgevingsmanagement uit. Het energiemasterplan brengt de potentiële kansen in kaart om 4.000 kiloton CO2 uitstoot per jaar te reduceren en zo klimaatneutraal te worden. Dit levert veelbelovende technische mogelijkheden op, evenals argumenten voor vervolggesprekken met betrokken stakeholders. Denk aan het omzetten van GFT in biogas door een vergister of het installeren van warmte-terug-winsystemen voor douches in sociale huurwoningen. In het plan berekenen we de hoogte van de investeringen en opbrengsten op basis van kengetallen. Het businessplan werkt de mogelijkheden van het energiemasterplan uit tot concrete businesscases die partijen in het gebied kunnen gebruiken. Het omgevingsmanagement ondersteunt daarbij de samenwerking met de belangrijkste stakeholders om de interesse voor de voorstellen te verkennen.

De impact

Dankzij de vijf werkbare reductiestrategieën in het businessplan is het technisch mogelijk dat het stadsdeel ongeveer 70% van de emissies reduceert en veel energie bespaart. Door samen met de partners vol in te zetten op de energietransitie, dragen onze initiatieven binnen ZOEnergy concreet bij aan een duurzamere en gezondere leefomgeving voor alle 86.000 inwoners en 6200 bedrijven van Amsterdam Zuidoost.


Gerelateerde oplossingen

Profielfoto van Thomas de Groot

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Thomas de Groot.

Adviseur Energie & Duurzaamheid

Contact Thomas

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy