• Services: Verkeer en Vervoer, Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Strategie Advies, Master Planning
  • Sectoren: Transport, Rail en Public Transport, Snelwegen en intelligente vervoerssystemen, Publieke Sector, Gemeenten

Variantenstudie mobiliteitshubs Amsterdam

Amsterdam - In 2022 start de woningbouw in Strandeiland. Gemeente Amsterdam wil deze wijk emissievrij en energieleverend ontwikkelen. Fietsen, elektrisch (openbaar) vervoer en emissievrije auto’s hebben de voorkeur. Een variantenstudie naar mobiliteitshubs laat zien wat de impact van hubs is op de leefbaarheid en bereikbaarheid van het nieuwe Strandeiland van IJburg.

8.000

woningen

60-80%

van straten autoluw

Kleinschalige communityhubs maken Strandeiland bereikbaar en leefbaar

Met behulp van expertsessies over mobiliteit, stedenbouw en financiering is in een aantal stappen onderzocht welke varianten van mobiliteitshubs wat bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid. Uiteindelijk is toegewerkt naar de voorkeursvariant  ‘communityhubs’ en is een strategisch advies opgesteld. 

Communityhubs

De ‘communityhubs’ zijn kleinschalige mobiliteitshubs, waar bewoners hun eigen auto kunnen parkeren en verschillende deelvoorzieningen, zoals deelauto’s, e-scooters en (bak)fietsen worden aangeboden. Deze hubs vormen het antwoord in de opgave om bereikbaarheid en leefbaarheid op Strandeiland te organiseren. Doordat de hubs op maximaal 200 meter van de woningen af liggen, wordt het autogebruik voor korte ritten ontmoedigd en gaan de inwoners naar verwachting meer wandelen en fietsen. Bovendien zorgt een slimme positionering van de hubs ervoor dat een deel van de straten autoluw kunnen worden. 


In kleinschalige mobiliteitshubs parkeren bewoners hun eigen auto en staan deelvoorzieningen als deelauto’s, e-scooters en (bak)fietsen
Kleinschalige hubs passen beter bij de schaal van het eiland dan grote hubs

Sociale veiligheid

Vanuit het perspectief van leefbaarheid en sociale veiligheid zijn grootschalige centrale hubs met veel geparkeerde auto’s op één plek ongewenst. Kleinschalige hubs passen beter bij de schaal van het eiland dan grote hubs. Ze zorgen voor sociale verbinding, zijn gebruiksvriendelijk en zijn bovendien tot specifieke buurtbestemmingen te ontwikkelen. 

Vanwege de grote afstand van Strandeiland naar werklocaties en treinstations blijft de auto een belangrijk vervoermiddel. De parkeernorm is binnen de huidige mobiliteitspatronen daarom ambitieus. Een lagere parkeernorm resulteert in nog minder auto’s op straat en nog meer ruimte voor groen en buurtvoorzieningen. Maar ook in een slechte bereikbaarheid.  Het volledig nieuwe gebied met haar specifieke begrenzing biedt tegelijkertijd kansen om nieuwe vervoersconcepten te introduceren en te testen. 

De Communityhubs kunnen ruimtelijk worden gepast binnen de bouwblokken van het stedenbouwkundig plan en zijn flexibel in vorm en invulling.
Arcadis heeft samen met PosadMaxwan en Deloitte de variantenstudie uitgevoerd. Resultaten

8.000

woningen

60-80%

van straten autoluw

6 ha

groen voor recreatie

Vragen over dit project

Nanet Rutten

Projectmanager Mobiliteit & Ruimte +31 (0)6 2706 2113 Stel mij een vraag

Guido Hagen

Adviseur Smart Mobility +31 (0)6 2706 0699 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.