1e

kabelbaan bij Floriade 2012

Bereikbaarheid

van steden verbetert

Currently Viewing

The challenge

In steden wordt het vanwege de drukte steeds moeilijker om je snel te verplaatsen. De metroperrons lopen vol, bussen rijden meestal maar een paar keer per uur en met de auto is er al helemaal geen doorkomen aan. Steeds meer steden gaan op zoek naar snel, veilig en betaalbaar vervoer voor de korte afstand. En steeds vaker komen ze tot de conclusie dat de kabelbaan aan al deze voorwaarden voldoet.

The solution

De kabelbaan heeft veel voordelen als stedelijk vervoermiddel; zo kunnen reizigers gemakkelijk in- en uitstappen en komen de cabines snel na elkaar, waardoor je als reiziger nooit lang hoeft te wachten. Daarnaast is de kabelbaan ook erg aantrekkelijk voor toeristen, omdat de ruimtelijke beleving heel anders is. Dit kan een voordeel voor stadsbestuurders om mee te nemen in de afweging om een kabelbaan in een stad te plaatsen. Verder is de terugverdientijd relatief kort en daarmee zijn investering- en exploitatiekosten snel gedekt.

  • LEES MEER

    Ook in Nederland kijken steeds meer steden omhoog om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Zo zijn er in Roosendaal plannen voor een kabelbaan tussen de Designer Outlet Roosendaal en de binnenstad, die daardoor meer bezoekers zal trekken. Bovendien wordt de bestaande infrastructuur tussen de twee gebieden ontzien. En in navolging van de Floriade 2012 in Venlo zet ook de Floriade 2022 in Almere kabelbanen in om de bezoekersstromen en de logistieke stromen te beheersen. Ook Rotterdam voert de benodigde studies uit, terwijl de gemeente Amsterdam zelfs al een intentieovereenkomst heeft gesloten voor de verdere uitwerking en realisatie. Bij al deze initiatieven was Arcadis betrokken bij het onderzoek, terwijl we in Venlo ook meewerkten aan het ontwerp en de realisatie van de kabelbanen.  

    Zo’n realisatie begint met een haalbaarheidsstudie, waarbij experts kijken naar de nut en noodzaak, gebruikerspotentieel, type kabelbaan, technische toepassingen, kosten, planologie en mogelijke belemmeringen. Als deze inschatting positief is volgt een verdiepende studie, waarna we samen met een erkende kabelbaanbouwer in detail kijken naar de technische haalbaarheid.  

The impact

Uit onze onderzoeken is gebleken dat een kabelbaan snel is te implementeren en een relatief goedkoop alternatief is voor traditionele vervoerssystemen. Zeker voor drukke steden of plaatsen waar de huidige infrastructuur op de grond geen oplossingen biedt, is de kabelbaan ideaal om snel veel mensen te verplaatsen. Bovendien is het een extra attractie, wat een stad aantrekkelijker maakt voor toeristen. Het is dus begrijpelijk dat steeds meer buitenlandse steden de kabelbaan ontdekken als een snelle, betrouwbare en betaalbare vervoersoptie. Denk daarbij aan New York, Rio de Janeiro en Medellín, maar ook dichterbij in Londen, Le Havre, Toulouse, Koblenz en binnenkort ook Göteborg. Al deze steden beschouwen de kabelbaan als een levensvatbaar alternatief om de druk op bestaande vervoersknooppunten te verlichten of om zonder hinder waterwegen of drukke infrastructuur over te steken.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Profielfoto van Tim Preger

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Tim Preger.

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy