You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

8000

woningen

60-80%

van straten autoluw

6 ha

groen voor recreatie

Currently Viewing

De uitdaging

In 2022 start de woningbouw in de nieuwe wijk Strandeiland. De gemeente Amsterdam wil deze wijk emissievrij en energieleverend ontwikkelen. Fietsen, elektrisch (openbaar) vervoer en emissievrije auto’s hebben daarom de voorkeur. Daarvoor moest wel eerst de impact op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijk in kaart worden gebracht.

Arnoud Neidig

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Arnoud Neidig, Marktgroepdirecteur Infrastructuur

De oplossing

Daarom voerde Arcadis voor de gemeente een variantenstudie naar mobiliteitshubs uit. Met behulp van expertsessies over mobiliteit, stedenbouw en financiering onderzochten we samen met PosadMaxwan en Deloitte in een aantal stappen de verschillende varianten. Uiteindelijk leidde dit tot de conclusie dat communityhubs het meest geschikt zijn om aan de doelstellingen te voldoen. Deze suggestie werd dan ook opgenomen in het strategisch advies.

  • LEES MEER

    Communityhubs zijn kleinschalige mobiliteitshubs waar bewoners hun eigen auto kunnen parkeren. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van verschillende deelvoorzieningen, zoals deelauto’s, e-scooters en (bak)fietsen. Doordat de hubs op maximaal 200 meter van de woningen liggen, zullen de bewoners voor korte stukken naar verwachting minder snel de auto nemen en meer wandelen en fietsen. Dankzij de slimme positionering van de hubs kan een deel van de straten bovendien autoluw worden gemaakt.

    Voor de leefbaarheid en de sociale veiligheid zijn grootschalige centrale hubs met veel geparkeerde auto’s op één plek ongewenst. Kleinschalige hubs passen ook beter bij de schaal van het eiland. Ze zorgen voor sociale verbinding, zijn gebruiksvriendelijk en zijn bovendien te ontwikkelen tot specifieke buurtbestemmingen. Vanwege de grote afstand van Strandeiland naar werklocaties en treinstations blijft de auto niettemin een belangrijk vervoermiddel. De parkeernorm is binnen de huidige mobiliteitspatronen daarom ambitieus. Een lagere parkeernorm resulteert in nog minder auto’s op straat en nog meer ruimte voor groen en buurtvoorzieningen, maar ook in een slechte bereikbaarheid.

De impact

De bijzondere wijk Strandeiland is een volledig nieuw gebied met een specifieke begrenzing. Het biedt unieke kansen om nieuwe vervoersconcepten te introduceren en te testen. Uit ons onderzoek bleek dat de communityhubs het meest geschikt zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid op Strandeiland te garanderen. Een ander voordeel is dat de communityhubs ruimtelijk kunnen worden ingepast binnen de bouwblokken van het stedenbouwkundig plan. Door hun flexibiliteit in vorm en invulling is dit nog gemakkelijker.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Arnoud Neidig

Neem contact op met Arnoud Neidig voor meer informatie en vragen.

Marktgroepdirecteur Infrastructuur

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.