• Services: Landschapsarchitectuur, Performance Driven Architecture, Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Stedelijke Planning en Ontwerp, Architectuur, Master Planning, Water Oplossingen, Watermanagement, Drink- en afvalwatertransport
  • Sectoren: Publieke Sector, Gemeenten, Projectontwikkelaars, Water, Water

Uniek duurzaam watersysteem Groote Wielen

's-Hertogenbosch - In onze steden vervuld water een belangrijke rol. Dat geldt speciaal voor de Groote Wielen in ’s-Hertogenbosch. De wijk is uitgerust met een uniek, duurzaam watersysteem om de gevolgen van klimaatverandering zoals meer en intensievere regenbuien, hittegolven en periodes van droogte aan te kunnen. Bijzonder, want het ontwerp is al 20 jaar geleden bedacht, toen klimaatverandering nog laag op de agenda stond.

10.000

m3 regenwater zuiveren per jaar

4.300

woningen en een bedrijventerrein

Elke vorm van klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer dragen bij aan de belevenis van de wijk

Het water wordt tijdens piekbuien goed afgevoerd en draagt bij aan de belevenis van de wijk. In de Groote Wielen stroomt regenwater rechtstreeks af, op kleine kanalen die op verschillende hoogtes door de wijk liggen. Dit voorkomt wateroverlast op straten en aan panden. Daarbij geven de kleine kanalen en waterpleinen de wijk een heel eigen karakter met veel blauw en groen. De kanalen voeren het water af naar een helofytenfilter die alle schadelijke stoffen met riet uit het water filtert. Hierna loost het systeem het water in de centrale plas, waar bewoners in kunnen zwemmen. 

Watermachine

Om voldoende waterkwaliteit te garanderen, pompt het systeem water uit de centrale plas omhoog met gemalen naar hoge ringen zodat dit continu in beweging blijft. De hoge ringen kunnen vervolgens het water weer afgeven, waarna het via een slotennetwerk weer in de centrale plas belandt. Het watersysteem is een gesloten systeem, waarbij het water circuleert en de waterstanden fluctueren. Je kan spreken van een polder in een polder.

Droogte 2018 goede test

In de zomer van 2018 heeft grootschalige droogte in Nederland de watermachine getest. Het systeem is bijzonder omdat het schone en vuile waterstromen scheidt en gebiedsvreemd water afhoudt. Het zorgt bovendien voor zwemwater van voldoende kwaliteit. Dit betekent dat de wijk op zichzelf staat in tijden van droogte maar wel aan strikte eisen kan voldoen. 

Om het duurzame watersysteem te realiseren, was het nodig om het technisch ontwerp al in een vroeg stadium in het stedenbouwkundig ontwerp te integreren. Arcadis werkte deze combinatie uit in één concept. Dit houd in dat elke vorm van klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer bijdragen bij aan de belevenis van de wijk.

Wonen in een aangename en groene omgeving
Spelen op een waterbestendig plein
Natuurlijke zuivering van regenwater door waterplanten
Klimaatbestendige wijk Groote Wielen
De Watermachine

Het watersysteem in de Groote Wielen in het programma Koninklijke NL Ingenieurs Ondernemend Nederland op RTL7

Resultaten

10.000

m3 regenwater zuiveren per jaar

4.300

woningen en een bedrijventerrein

Vragen over dit project

Robert de Kort

Adviseur Klimaatadaptatie en Stedelijke Ontwikkeling +31 (0)6 1590 8510 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.