You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

450

kribben verlaagd

10

kilometer langsdammen

Currently Viewing

De uitdaging

Op bepaalde plekken tussen Nijmegen en Gorinchem zorgde hoogwater ieder jaar voor overlast. Dit bedreigde niet alleen de veiligheid van de omwonenden, maar ook die van de scheepvaart. Rijkswaterstaat ging daarom op zoek naar een manier om het waterpeil van de Waal structureel te verlagen en klopte daarvoor aan bij Arcadis.

Jan-Marten Kamphuis

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Jan-Marten Kamphuis, Senior Adviseur aanbesteden en contractbeheersing

De oplossing

Voor dit project van Rijkswaterstaat zorgde Arcadis voor het projectmanagement, het omgevingsmanagement, het technisch management en het contractmanagement. Onze specialisten leverden niet alleen advies en procesmatige werkzaamheden, maar pakten we ook technische vraagstukken aan. Denk daarbij aan de modellering van de effecten van de uitgevoerde maatregelen op de rivierbodem en de kribvakken. Ook stelden we vast welke andere effecten de verlaging van de waterstand kon hebben.

  • LEES MEER

    Tussen Nijmegen en Gorinchem verlaagden we samen met onze partners zo’n 450 kribben (korte stenen dammen) met een halve tot anderhalve meter. Sommige van de kribben verdwenen zelfs helemaal en werden vervangen door langsdammen. Een klein aantal kribben met stenen uitlopers bleef behouden, omdat deze een belangrijke extra functie hebben. Het gaat hierbij onder meer om kribben die een veersteiger uit de stroom houden. Het resultaat van deze werkzaamheden is dat het water gemakkelijker zijn weg kan vinden, maar op sommige plekken van het tien kilometer lange traject oogt de Waal wel breder dan voorheen. Om ook hier een veilige scheepvaart te garanderen, blijven de kribbakens goed zichtbaar.

De impact

De aanpak van het traject tussen Nijmegen en Gorinchem leidde tot een aanzienlijke daling van het waterpeil van de Waal. Waar de kribben in de gebieden Midden-Waal, Waal Fort Sint Andries en Beneden-Waal voorheen nog zo’n 250 dagen per jaar boven water stonden, is dat nu nog maar zo’n honderd dagen. Daarnaast zorgde dit project in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ voor een betere doorstroming van de rivier. Verder is niet alleen de hoogwaterveiligheid langs de Waal verbeterd, maar ook de ruimtelijke kwaliteit van het aangrenzende gebied. Doordat de rivier beter bevaarbaar is, blijft bovendien de economische waarde van de vaargeul behouden.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Jan-Marten Kamphuis

Neem contact op met Jan-Marten Kamphuis voor meer informatie en vragen.

Senior Adviseur aanbesteden en contractbeheersing

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.