• Services: Watermanagement, Water Oplossingen
  • Sectoren: Luchtvaart, Rijksoverheid, Transport, Publieke Sector

Klimaatstresstest voor vliegbasis Eindhoven

Eindhoven - Extreem weer komt steeds vaker voor. Dit heeft invloed op de continuïteit van het vliegverkeer. Veilig vliegverkeer van passagiers, vracht en continuïteit van militaire activiteiten zijn de basis voor een betrouwbare vliegbasis Eindhoven. Onderzoek wijst uit dat de vliegbasis in Eindhoven een aantal maatregelen moet nemen om klimaatbestendig, water robuust en daarmee ook veilig te zijn.

43.000

vliegbewegingen

6 mio

passagiers

Geen hinder en verstoringen door wateroverlast

Na een extreme regenbui ontstaat het besef dat door klimaatverandering continuïteit van vliegverkeer niet vanzelfsprekend is. Het Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en het ministerie van Defensie willen voorkomen dat wateroverlast hinder en verstoringen veroorzaakt. Daarom laten ze onderzoeken of de vliegbasis in Eindhoven klimaatbestendig is. Arcadis neemt het afwaterings- en watersysteem onder de loep, geeft de relatie aan tussen extreme neerslag en de activiteiten op de vliegbasis en doet voorstellen voor maatregelen die hinder en verstoring bij extreem natte weersomstandigheden zoveel mogelijk voorkomen. Niet alleen op start- en landingsbanen, maar ook op rol- en taxibanen.  

Situatie in 3D

Met een 3D model is de waterafvoer op de vliegbasis in beeld gebracht. Van scenario’s bij lichte, middelmatige en zware neerslag ontstond inzicht in de impact op de activiteiten op de vliegbasis, de duur van de wateroverlast en benodigde  maatregelen om ervoor te zorgen dat de vliegbasis ook bij een hevige bui in bedrijf kan blijven.  
Met stakeholders in de omgeving is het gewenste beschermingsniveau van de vliegbasis bepaald en vertaald naar doelen voor klimaatadaptatie bij extreme neerslag. De partijen hebben ook in kaart gebracht of en hoe nieuwe kansen gecreëerd kunnen worden door de investeringen in het klimaatbestendig maken van de vliegbasis te koppelen aan andere investeringen in het gebied. Dat resulteert in een samenhangend investeringsprogramma van luchthaven en andere partijen in het gebied.  

Naar een klimaatbestendige inrichting van Nederland 

Het waterrobuust en klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies zoals transport, energie, telecom en waterketen past in de doelstellingen van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het gaat hierbij om functies die cruciaal zijn voor  mens, maatschappij en economie. Van het Rijk wordt verwacht dat ze maatregelen treft die ervoor zorgen dat vitale en kwetsbare functies met een nationaal belang – waaronder militaire installaties - uiterlijk in 2050 bestand zijn tegen overstromingen.

Inzicht in veiligheidsniveau en risico’s voor de bedrijfsvoering van de vliegbasis
Rekening gehouden met belangen stakeholders; Eindhoven Airport, gemeente en Waterschap
Inzicht in investeringen om de vliegbasis klimaatbestendig te maken
3D model: frequentiekaart gedetailleerde wateroverlast

Resultaten

43.000

vliegbewegingen

6 mio

passagiers

Vragen over dit project

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.