You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie

Ondergelopen wegen en gebouwen, hitte en droogte records die sneuvelen. We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert. De extremen nemen toe en daarmee ook de overlast die we ondervinden. De vragen waar ik mij dagelijks over buig, gaan hierover. Want het is natuurlijk hartstikke interessant om na te denken hoe we onze fysieke leefomgeving aanpassen aan het veranderde klimaat. Dit noemen wij klimaatadaptatie! Samen met mijn collega’s die alles weten over water, bodem, natuur en een veelheid aan fysieke assets helpen wij onze omgeving voor te bereiden op extremen. We brengen klimaatrisico’s in beeld, bepalen de kwetsbaarheid van assets en processen, en ontwerpen oplossingen. Ongelofelijk interessant en relevant werk, waarbij we ook echt onze passie ‘Improving quality of life’ inhoud geven.

Klimaatadaptatie raakt iedereen

De vraag is groot. Niet alleen publieke overheden als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen willen oplossingen die passen in het overheidsprogramma ‘Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie’. Maar ook projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren willen advies rondom gebiedsontwikkelingen, die daar naadloos in passen. Daarnaast helpen we industriële sectoren in de energie, food, havens en bijvoorbeeld data- en logistieke centra om verstoring van productieprocessen door weersextremen te beperken en bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Dat vergt anders denken. Na orkaan Sandy in New York vielen in ziekenhuizen noodaggregaten uit omdat deze in kelders waren gebouwd. Omdat alle water naar beneden stroomt, raakten deze defect en ontstonden er grote problemen. Nu wordt de noodstroomvoorziening hoger in de gebouwen gesitueerd om ervoor te zorgen dat er altijd elektriciteit is bij noodsituaties. Zo kijken we ook naar klimaatadaptieve oplossingen hier.

Klimaatbestendige inrichting van buitenruimte in gemeente

Een helder beleid begint bij gemeenten. Zij staan aan de lat voor een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte. Het is natuurlijk fantastisch om mee te werken aan oplossingen in de verschillende beleid- en planfasen om te komen tot een klimaatbestendige omgeving. Met dat beleid onder de arm maken vervolgens projectontwikkelaars en bouwers weer beslissingen. Zo kun je verdiepte parkjes maken als tijdelijke waterberging. Of vraag je mensen om een regenton in de tuin te zetten om daarmee de tuin te sproeien en tegelijk het riool te ontlasten. Zo zijn er heel veel concrete mogelijkheden om dit op te pakken.

Waterinrichting in landelijk gebied

Een ander werkveld is het landelijk gebied. De (water-)inrichting in de buitengebieden kraakt in zijn voegen. We zien steeds vaker en op meer plaatsen problemen. Het is te nat, het is te droog, het is te zout, of een combinatie hiervan. Waterbeheerders krijgen meer moeite om te voldoen aan hun missie ‘veilig, schoon en voldoende’. Landbouw en natuurbeheerders zien vaker schades. Dit heeft betreft twee oorzaken: in de eerste plaats verandert het klimaat. Het weer wordt grilliger. De gemiddelde situatie is steeds minder representatief. In de tweede plaats verwachten we dat alles op elk moment en op elke plek kan. Eisen aan onze omgeving nemen toe. Acceptatie neemt af. Watersystemen raken in disbalans. Vroeger wilden we zo snel mogelijk van het water af. Maar tegenwoordig zien we ook droogte en nu moeten we in hoger gelegen gebieden werken aan het vasthouden van water. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want als je meer dan honderd jaar werkt aan snelle afwatering is het een hele mindset om nu alles op alles te zetten om het binnen te houden. Maar gelukkig zijn we heel flexibel en leren we snel! Dat maakt het natuurlijk ook uitdagend, want klimaatadaptatie maakt ook dat je flexibel moet opereren.


Man loopt met regenlaarsen aan in ondergelopen staat.

Partner Van

http://www.citydealklimaatadaptatie.nl/

https://www.greendealgroenedaken.nl/werksporen/

https://www.climate-campus.nl/

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/klimaat/klimaatadaptief/

https://klimaatkrachtig.nl/ 

https://www.klimaatstroomzuid.nl/

https://waterenklimaat.nl/nl/

https://www.rainproof.nl/

https://www.4tu.nl/resilience/

https://www.bouwstenen.nl/

https://www.ecoshape.org/en/

https://www.nen.nl/klimaatadaptatie

https://www.wbcsd.org/

AUTEUR

Profielfoto van Sabrina Helmyr sectorleider waterschappen

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.