You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

46 - 136 

ton/jaar waterstofproductie op de vliegbasis

300 - 2.250

ton/jaar CO2-uitstoot vermeden

Currently Viewing

De uitdaging

De Nederlandse krijgsmacht werkt aan de energietransitie en wil in 2050 voor zeventig procent minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het transport en de noodstroomvoorziening op de vliegbasis Leeuwarden van Defensie draait grotendeels op dieselmotoren, de verwarming van de gebouwen gebeurt grotendeels op aardgas en de vliegtuigen vliegen op kerosine. Dat stoot de nodige CO2 uit. De vliegbasis wil meer invulling geven aan de energietransitie en meer zelfvoorzienend en duurzamer zijn. Defensie bouwt daarvoor een zonnepark op het terrein van vliegbasis Leeuwarden. Het zonnepark levert meer elektriciteit op dan de basis en de omgeving kan verbruiken en biedt daarom de mogelijkheid om groene waterstof te produceren. Defensie vroeg Arcadis een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een pilot met waterstof op de vliegbasis.

Nico van Roden

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Nico van Roden voor meer informatie en vragen., Adviseur Industrial Risk and Opportunity management

De oplossing

Arcadis maakte een energiescan van de productie en het verbruik van energie op de vliegbasis. Berekend is hoeveel waterstof het zonnepark kan opwekken en hoeveel minder CO2 de verschillende toepassingen uitstoten. Daarnaast werd duidelijk welke installaties nodig zijn en wat deze kosten. Hierbij is de mogelijkheid om zelf waterstof op te wekken vergeleken met het inkopen van waterstof. Er werd rekening gehouden met de mogelijkheid tot opslag van waterstof. En met verschillende back-up bronnen om levering te garanderen, zoals de inkoop van groene waterstof bij externe leveranciers. Tot slot is een advies gegeven over veiligheidsmaatregelen, vergunningen en de mogelijkheden van het gebruik van waterstof op missies.

  • LEES MEER

    Uit het onderzoek blijkt dat waterstof op korte termijn de CO2-reductie van vervoer, noodstroomvoorziening en verwarming van gebouwen kan verlagen. Het gebruik van synthetische kerosine en waterstof in de luchtvaart versterkt verdergaande verduurzaming.

De impact

Een pilot met de toepassing van waterstof op vliegbasis Leeuwarden blijkt haalbaar te zijn en draagt bij aan kennisverbreding en ervaring met waterstof binnen Defensie in Nederland. Tegelijkertijd is het een kans voor onderwijs en werkgelegenheid in de regio, doordat Defensie studenten inzet als stagiairs en lokale partijen betrekt als partners. Defensie ziet mede met inzet van waterstof kansen voor een duurzame en zelfvoorzienende toekomst in Nederland maar ook in Missiegebieden.

Nieuwsbericht: ‘Een groene vliegbasis? Dat gaat niet zomaar


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Nico van Roden

Neem contact op met Nico van Roden voor meer informatie en vragen.

Adviseur Industrial Risk and Opportunity management

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.