43.000

vliegbewegingen in Eindhoven

6 miljoen

passagiers

Currently Viewing

The challenge

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te kampen met extreem weer. Ook de luchtvaart weet inmiddels dat een veilig vliegverkeer niet langer vanzelfsprekend is. Het Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en het ministerie van Defensie willen voorkomen dat wateroverlast hinder en verstoringen gaan veroorzaken. Daarom lieten ze ook de klimaatbestendigheid van de vliegbasis in Eindhoven onderzoeken.

The solution

Het waterrobuust en klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies als transport, energie, telecom en waterketen past in de doelstellingen van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van de overheid. Het gaat hierbij om functies die cruciaal zijn voor mens, maatschappij en economie. Het Rijk treft maatregelen die ervoor moeten zorgen dat vitale en kwetsbare functies met een nationaal belang uiterlijk in 2050 bestand zijn tegen overstromingen.

  • LEES MEER

    In dit kader onderzocht Arcadis het afwaterings- en watersysteem en de relatie tussen extreme neerslag en de activiteiten op de vliegbasis Eindhoven met behulp van een 3D-model. Dit gaf ons een beeld van de impact van deze weersomstandigheden op de activiteiten van de vliegbasis en de duur van de wateroverlast. Op basis hiervan formuleerden we een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het vliegveld ook onder extreme weersomstandigheden in bedrijf kan blijven.

The impact

Met de voorgestelde maatregelen van Arcadis zijn het afwaterings- en watersysteem van vliegbasis Eindhoven helemaal klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de start- en landingsbanen, maar ook voor de rol- en taxibanen.

  • LEES MEER

    Dankzij het onderzoek van Arcadis weet vliegbasis Eindhoven wat het moet doen om klimaatbestendig en waterrobuust te blijven. Zo kan het Brabantse vliegveld passagiers en vracht ook in de toekomst veilig vervoeren en is de continuïteit van militaire activiteiten gewaarborgd.


Gerelateerde oplossingen

Profielfoto van Sabrina Helmyr

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Sabrina Helmyr.

Programmamanager Klimaatadaptatie

Contact Sabrina

Nog niet klaar met lezen?
Dit kan voor jou ook interessant zijn

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office