• Services: Programmamanagement, Programma- en projectmanagement
  • Sectoren: Chemie en Life Science, Olie en Gas, Power, Natuurlijke Hulpbronnen, Productie en Industrie

H-Vision

Rotterdam - Nederland heeft ambitieuze doelstellingen om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Met het project H-Vision onderzoeken 15 Rotterdamse partijen de mogelijkheid om een fabriek voor grootschalige productie van blauwe waterstof op de Maasvlakte te bouwen. Hiermee kan de industrie de energietransitie een stap verder brengen.

2 – 6

megaton CO2-emissiereductie

35%

Nederlandse energie voor industrie

Helpt inzet blauwe waterstof onze klimaatdoelen te halen?

De sector die het meeste energie verbruikt, is de Nederlandse industrie. Zij verbruikt 35% van de totale energie in ons land en zet dit voor het grootste deel in voor warmte voor hoge temperaturen. Voor de industrie is energietransitie een grote uitdaging omdat het op een CO2-vrije manier leveren van elektriciteit voor hoge temperatuur warmte erg moeilijk is. 

Vijftien partijen in de haven van Rotterdam kijken hoe de industrie al vóór 2030 over kan stappen op CO2-arme energie door verschillende gassen en kolen te vervangen door blauwe waterstof. Het ambitieuze plan H-Vision zet niet alleen grootschalige productie en inzet van blauwe waterstof voor hoge temperatuur warmte in, maar brengt de energietransitie in een hogere versnelling én bereidt de weg voor naar een energiesysteem met groene waterstof. H-vision zet zich in op een potentiële CO2-emissiereductie van 2 megaton in 2025 dat oploopt tot 6 megaton in 2030. Daarna bestaat de mogelijkheid om dit uit te breiden of is er al groene waterstof die de  blauwe waterstof vervangt. Voor het samenwerkingsverband* heeft Arcadis het proces- en projectmanagement voor een deel van deze haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Grijze, blauwe en groene waterstof?

Bij de productie van grijze waterstof wordt aardgas gebruikt waarbij de vrijkomende CO2 grotendeels de lucht in gaat. De overstap naar blauwe waterstof kan dit veranderen. Die komt vrij door aardgas of restgassen uit de industrie te splitsen in kooldioxide (CO2) en waterstof (H2) om vervolgens de vrijkomende CO2 op te slaan (CCS) of te hergebruiken in bijvoorbeeld de glastuinbouw (CCU). De vrijgekomen waterstof voorziet daarna de industrie van energie.
Op de langere termijn kan blauwe waterstof worden aangevuld of vervangen door groene waterstof dat vrijkomt door elektrolyse van water met inzet van zon- en windenergie. Deze werkwijze veroorzaakt geen broeikasgas. Omdat groene elektriciteit nog onvoldoende beschikbaar is, bereidt blauwe waterstof de weg voor grootschalige ontwikkeling van groene waterstof voor.

*In samenwerkingsverband voor H-vision participeren Deltalinqs, TNO, Air Liquide, BP, Engie, Equinor, Gasunie, Gasterra, OCINitrogen, Port of Rotterdam, Shell, TAQA, Uniper, Koninklijke Vopak en Linde. 

H-vision zet grootschalige productie en inzet van blauwe waterstof voor hoge temperatuur warmte in
H-vision brengt energietransitie in een hogere versnelling
H-vision bereidt weg voor naar energiesysteem met groene waterstof

Resultaten

2 – 6

megaton CO2-emissiereductie

35%

Nederlandse energie voor industrie

Vragen over dit project

Niek Müller

Senior projectleider +31 (0)6 2784 5722 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.