You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

16

huizen met eigen energievoorziening

Currently Viewing

De uitdaging

Overheden zijn steeds meer op zoek naar intelligente alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dat heeft enerzijds te maken met de schaarste van deze energiebronnen, maar daarnaast spelen ook milieuoverwegingen een belangrijke rol. Zo zocht de gemeente Hoogeveen naar een groene energievoorziening voor een nieuwe woonwijk.

Moreno de Respinis

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Moreno de Respinis, Business Developer Waterstof

De oplossing

De woonwijk Van der Veen erf is de eerste waterstofwijk in Nederland en een gezamenlijk project van conceptontwikkelaar LiveFree, de gemeente Hoogeveen en Arcadis. Wij zetten de eerste stap met een risk-assessment, waarna we ook verantwoordelijk waren voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. In de tussentijd kwamen de huizen op de markt en kon eind 2020 met de bouw worden begonnen. De opzet vergt van de bewoners in eerste instantie een extra investering die wordt opgenomen in de prijs van de woning. Deze investering betaalt zich uiteindelijk terug, omdat de eigenaars geen energierekening hoeven te betalen. De wijk moet in 2023 gereed zijn.

  • LEES MEER

    De woonwijk bestaat uit zestien woningen, die straks onderdeel uitmaken van de nieuwe waterstofwijk Nijstad Oost met zo’n honderd woningen. De huizen krijgen zonnepanelen, lage temperatuurverwarming en buffertanks, die samen een eigen energienet vormen. Met deze micro-energiecentrale gaat de wijk dus helemaal ‘off grid’. In de zomer teveel geproduceerde zonne-energie wordt omgezet in waterstof, dat in de winter weer wordt gebruikt om elektriciteit en warmte op te wekken. Zo voorziet de wijk volledig in zijn eigen energie.

    De overige huizen van de nieuwe wijk Nijstad Oost krijgen bij aanbouw een waterstof-cv-ketel. De aanvoer van het waterstofgas verloopt via de bestaande gasleidingen. Vervolgens is het de bedoeling dat de naastgelegen bestaande wijk Erflanden wordt omgezet van aardgas naar waterstof. In deze bestaande woningen wordt dan de cv-ketel vervangen door een waterstofvariant.

De impact

Met de waterstofwijk wil de gemeente Hoogeveen een bijdrage leveren aan de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstelling voor 2050. De huizen maken immers gebruik van hun eigen energiecentrale op groene waterstof, waardoor ze geen beroep hoeven te doen op externe (en vervuilende) energiebronnen. Bovendien levert deze constructie voor de bewoners op termijn een fikse financiële besparing op.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Moreno de Respinis

Neem contact op met Moreno de Respinis voor meer informatie en vragen.

Business Developer Waterstof

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.