PFAS in Nederland

WAT ZIJN PFAS?

Inmiddels zijn er zo’n 6.000 verschillende PFAS-stoffen bekend. Een aantal hiervan zijn zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De bekendste zijn PFOA en PFOS.

Het vrijkomen van deze componenten in het milieu moet zoveel mogelijk worden voorkomen en gaat vaak gepaard met een verbod op de toepassing. De PFAS norm wordt steeds strenger, al worden veel PFAS nog steeds gebruikt voor zeer uiteenlopende doeleinden. Momenteel bevinden we ons in een PFAS probleem want door inzet van nieuwe normen hebben honderden bouwprojecten vertraging opgelopen.

WAAR ZIT PFAS IN?
PFAS worden verwerkt in veel producten voor zowel consumenten als in de industrie:

Waterafstotend maken van textiel en kleding

Vlekafstotend

Elektronica

Fluorhoudend brandblusschuim

Vetvrij papier (pizzadozen, bakpapier etc.)

Productie van Teflon

WAAROM ZIJN PFAS EEN PROBLEEM?

PFAS zijn een ‘forever chemical’. Als ze in de natuur terechtkomen, blijven ze daar voor altijd. Daarom treffen we in de volledige Nederlandse bovengrond PFAS aan. Dit is in 2019 de aanleiding geweest om een zeer scherpe PFAS normering vast te stellen van gemiddeld 0,8 microgram PFAS per kilo grond. Veel PFAS grond voldoet niet aan deze norm wat aanvankelijk heeft geleid tot het stilvallen en vertragen van veel bouw- en baggerwerken.

Fluorhoudend blusschuim heeft een grote impact op het milieu. Dit wordt niet alleen gebruikt bij grote incidenten in de chemische of petrochemische industrie, maar ook op vliegvelden. Bij brandoefeningen wordt tegenwoordig fluorvrij blusschuim gebruikt of afdoende bodembeschermende maatregelen genomen. Vanuit het verleden zijn er nog veel oefenlocaties zwaar verontreinigd met PFAS.

 


ONZE AANPAK

SANERING AFVALWATER

Steeds meer bedrijven krijgen de eis om het afvalwater of afvalwaterslib te analyseren op PFAS. De verwachting is dat de komende tijd meer lozingsvergunningen worden bekeken of PFAS in het afvalwater zit of kan zitten. Bedrijven krijgen dan eisen voor monitoring of het implementeren van de Best Beschikbare Techniek (BBT) maatregelen opgelegd. Bij een groot aantal bedrijven betekent dit, dat zij de bestaande waterzuiveringsinstallatie met een extra stap (zogenaamde polishing stap) moeten uitbreiden om aan de lozingsvoorwaarden te voldoen.

Arcadis werkt samen met bedrijven die nieuwe reinigingstechnieken hebben ontwikkeld, zoals met het Australische bedrijf Evocra. Dit bedrijf heeft een techniek ontwikkeld die PFAS houdend (riool)water reinigt. Het reinigingsprocedé is gebaseerd op de afbraak van organische verbindingen en het afscheiden van de persistente PFAS verbindingen met microbubbels van het zeer reactieve ozon. Bedrijven moeten ook rekening houden met strengere eisen voor de afzet van het afvalwater- en waterzuiveringsslib. Omdat bestaande verwerkingstechnieken wellicht niet meer mogen, bieden alternatieve, vaak dure, verwerkingsmethoden een oplossing. Capaciteitsproblemen maken dat opslag op locatie vaak noodzakelijk is.

LOCATIE-ONTWIKKELING

Ons (inter)nationale team van experts in bodemonderzoek en -sanering helpt eigenaren, gebruikers en ontwikkelaars om de ontwikkeling van hun verontreinigde terreinen vlot te trekken. Zij doen dit door:

• Inventariseren, monitoren en evalueren van vervuilde locaties
• Ontwikkelen van locatiespecifieke strategieën die kosten besparen
• Ontwerpen en implementeren van innovatieve saneringsstrategieën en – methodieken

GEOHYDROLOGISCHE DIENSTEN

Goed drinkwater is van essentieel belang. Veel van ons drinkwater is afkomstig van grondwater of van geïnfiltreerd rivierwater in de duingebieden. De kwaliteit van ons grondwater wordt vooralsnog niet bedreigd, al zijn op diverse pompstations extra reinigingsstappen nodig om de gewenste drinkwaterkwaliteit te bereiken.

Grondwatervoorraad en -zuivering is daarom belangrijk en geven we aandacht door:

• Grondwateronderzoek en analyse
• Evalueren van grondwater- en watervoorraden
• Risicoanalyse van de impact op grondwater
• Stromings- en transportmodellen van grondwater
• Berekenen van reinigingsalternatieven

PFAS CLEANING TREATMENT SOLUTIONS

Binnen PFAS Cleaning and Treatment Solutions hebben Arcadis, Boskalis Environmental en Hoelscher Wasserbau de krachten gebundeld. Samen wordt de aanwezige kennis en kunde over PFAS reiniging en behandeling geconcentreerd en opgeschaald, zoals extractieve grondreiniging, waterreiniging, in-situ sanering en reiniging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een beter wasproces van grond of het efficiënter reinigen van waterstromen met actief kool. Lees meer.

Wilt u op de hoogte blijven over de PFAS ontwikkelingen?

Met het bevestigen van uw e-mail voorkeur, gaat u ermee akkoord e-mailmarketingcommunicatie van Arcadis te ontvangen. U heeft altijd de mogelijkheid om u af te melden of aan te melden voor specifieke communicatie via ons voorkeurscentrum. Bekijk ook onze privacyverklaring.
Stel mij een vraag


Wim Plaisier

Manager PFAS Oplossingen Europa +31 (0)6 4664 7255 Stel mij een vraag

Hans Slenders

Adviseur bodem en grondwater +31 (0)6 2706 1491 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.