You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Onderzoek

naar PFAS in producten

Input

voor beleid van ministerie

Currently Viewing

De uitdaging

PFAS is de afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen, een verzamelnaam voor ruim 6000 stoffen met fluorhoudende verbindingen. Ze komen voor in een groot aantal uiteenlopende producten, zoals teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. Het is inmiddels een grote bron van milieuvervuiling, wat onder meer leidt tot aanzienlijke vertragingen van allerlei bouw- en baggerwerkzaamheden. Daardoor zorgt PFAS niet alleen van de aantasting van het milieu, maar resulteert het ook in economische schade. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom exact weten in welke producten, productieprocessen en afvalstromen de vervuilende PFAS-stoffen aanwezig zijn.

Hans  Slenders

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Hans Slenders, Senior Adviseur Bodem en Grondwater

De oplossing

Het ministerie liet dit onderzoeken door Arcadis. De doelstelling van de studie was het verkrijgen van meer feitelijke informatie en meetgegevens over de aanwezigheid van PFAS in producten, productieprocessen en afvalstromen. Tevens keken we naar hoeveelheden, locatie en blootstellingsroutes om te ontdekken welke bronnen de meeste invloed hebben op ons milieu. Naast literatuuronderzoek blijft Arcadis analyses uitvoeren op producten en afvalstromen om zo de aan- of afwezigheid van PFAS aan te tonen. Het onderzoek is slechts een eerste stap, waarbij de focus ligt op de (huishoudelijke) producten en afvalstromen met de grootste omvang.

De impact

Het ministerie van I&W gebruikt de gegevens uit dit soort onderzoeken om vast te stellen wat nodig is om te voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt. Hiervoor zijn inmiddels ook andere maatregelen genomen, al zoekt het ministerie nog naar de juiste normering. De beperkingen in het eerder geïntroduceerde ‘Tijdelijk Handelingskader PFAS’ bleken bijvoorbeeld zo streng te zijn dat veel infrastructuur- en bouwprojecten in de knel raakten. Daarom is dit onderzoek zo belangrijk: het draagt bij aan een integraal beleid dat de volksgezondheid beschermt en tegelijkertijd economische en maatschappelijke belangen waarborgt.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hans  Slenders

Neem contact op met Hans Slenders voor meer informatie en vragen.

Senior Adviseur Bodem en Grondwater

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.