You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Wim  Plaisier

Manager PFAS Oplossingen Europa

Ik ben trots dat Arcadis met Boskalis Environmental en Hoelscher Wasserbau gaat samenwerken als ‘PFAS Cleaning and Treatment Solutions’. Door kennis en ontwikkelingen van reinigingstechnieken te bundelen, kunnen we samen PFAS houdende grond- en waterstromen beter behandelen en reinigen. In Nederland zijn we ons inmiddels bewust van de ernst en omvang van de PFAS problematiek. Gelukkig maar, want deze stoffen breken niet of nauwelijks af, hopen zich op in de voedselketen en zijn uitermate giftig. PFAS zet momenteel veel projecten op slot waardoor betaalbare, technische technieken nodig zijn om verontreinigde grond, slib en water te reinigen.

De enige techniek die nu PFAS volledig kan afbreken, is verbranding bij hoge temperatuur. Deze techniek is niet duurzaam en niet goedkoop. Daarom kijken we samen naar het verbeteren en opschalen van bestaande technieken. Denk daarbij aan een beter wasproces van grond of het efficiënter reinigen van waterstromen met actief kool. Een sanering met actief kool hebben we bijvoorbeeld uitgevoerd bij een petro-chemisch bedrijf in het westen van Nederland. Ook willen we innovatieve technieken sneller implementeren. Zoals ozofractionation waarbij we vervuild grondwater behandelen met microbubbels van ozon.

Wereldwijde PFAS kennis

Bij Arcadis werk ik samen met adviseurs en experts aan het sanering van lastige chemische stoffen. De laatste tien jaar ook met PFAS. Daarover hebben we contact met collega’s over de hele wereld. Van Australië tot de Verenigde Staten. We voeren onderzoek uit, volgen de ontwikkelingen op het gebied van verwijderingstechnieken voor PFAS en saneren de stoffen ook daadwerkelijk. Wij zijn ook een belangrijke, drijvende kracht achter het Expertisecentrum PFAS

Saneren PFAS in bodem en water

Onze saneringstechnieken voor grond en water concentreren PFAS tot een kleiner volume waardoor we het makkelijker kunnen behandelen. Bij verontreinigde grond wassen we de zandfractie in de bodem zodat PFAS in de slibfractie ophoopt. Deze slibfractie mag je in Nederland nog storten. Daarnaast loogt ook een deel uit naar het proceswater, dat we bij lozing verder behandelen. Bijvoorbeeld met actief kool.

Hoelscher Wasserbau en Boskalis Environmental

Binnen ‘PFAS Treatment and Cleaning Solutions’ houdt Hoelscher Wasserbau zich vooral bezig met ontwatering en waterzuivering. Zij opereren internationaal en beheren waterzuiveringen om PFAS uit het grondwater te verwijderen. Zoals bij vliegveld Frankfurt.

Als een van de grootste extractieve grondreiniger van Nederland neemt Boskalis Environmental deel aan het team. Boskalis heeft op drie locaties in Nederland grondwasinstallaties waar zij licht verontreinigde PFAS grond reinigen door deze als het ware te ‘wassen’. Zij wachten op vergunningen om ook sterk met PFAS verontreinigde grond te reinigen.

Waarom is PFAS een probleem?

Ik leg het kort nog even uit. PFAS (poly- en perfluoroalkyl stoffen) is een verzamelterm voor ongeveer 6.000 stoffen. Ze bevatten fluor en staan bekend als PFAS, PFOA, PFOS en in Duitsland PFT. Deze stoffen hebben olie- en waterafstotende eigenschappen en zijn vanaf de jaren ’60 op grote schaal gebruikt in onder andere blusschuim en coatings zoals teflon. Hierdoor is er veel in de natuur terecht gekomen en weten we dat de problematiek groter en ingewikkelder is.

Ik heb er zin in om met ‘PFAS Treatment and Cleaning Solutions’ de PFAS problemen te tacklen. Daarbij verwacht ik dat we het huidige cluster verder uitbreiden om nog meer kennis en expertise in te kunnen zetten.

Twee collega's die werk bespreken in de buitenlicht met betrekking tot PFAS Treatment and Cleaning Solutions