You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

25

locaties onderzocht

15

betrokken overheden en probleembezitters

Currently Viewing

De uitdaging

Door de aanwezigheid van chemische industrie heeft Dordrecht te kampen met PFOA, een giftige stof die behoort tot de PFAS-groep. Samen met het ministerie van I&W liet de gemeente een handelingskader opstellen door het Expertisecentrum PFAS, waarvoor ook overheden en probleembezitters werden geraadpleegd. De opdracht was om na te gaan of PFAS een probleem vormen en hoe er vervolgens mee moet worden omgegaan.

Hans  Slenders

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Hans Slenders, Senior Adviseur Bodem en Grondwater

De oplossing

PFAS (poly- en perfluoralkyl-verbindingen) zijn verontreinigingen van giftige fluorverbindingen. De stoffen van de PFAS-groep zoals PFOA en PFOS worden voor veel producten gebruikt, zoals brandblusschuim, teflon en vlekkenbescherming. Ze breken niet af en stapelen zich op in het milieu, wat de grond- en waterkwaliteit ernstig kan schaden.

  • LEES MEER

    Bij het begin van het onderzoek heeft Arcadis een technisch kennisdocument opgesteld, waarin stofeigenschappen, toxiciteit, en onderzoek- en saneringstechnieken werden opgenomen. In het onderzoeksprogramma zijn vervolgens 25 locaties onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Hierbij hebben we het door ons ontwikkelde en beproefde bemonsteringsprotocol gebruikt. Verder hebben we een studie van het RIVM begeleid waarin de relatieve toxiciteit van de veelheid van PFAS-verbindingen werd beoordeeld. Dit was nodig om tot effectieve risicobeoordelingen te komen. Daarnaast stelden we een notitie op over de juridische en beleidsmatige aspecten van hergebruik.

De impact

Het eindresultaat van al deze initiatieven is een bondig handelingskader, waarin duidelijk omschreven staat hoe overheden moeten omgaan met PFAS in de grond en het grondwater. Het project was een succesvolle samenwerking tussen het Expertisecentrum PFAS, het wereldwijde netwerk van specialisten van Arcadis en diverse andere relevante partijen.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hans  Slenders

Neem contact op met Hans Slenders voor meer informatie en vragen.

Senior Adviseur Bodem en Grondwater

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.