Wat we doen

Wat we doen

Vraagstukken zoals klimaatverandering en snelle verstedelijking maken onze wereld steeds complexer.
Of het nu gaat om het optimaliseren van de ruimte in steden of het bouwrijp maken van braakliggend terrein, wij behalen uitzonderlijke en duurzame resultaten voor onze klanten.
Onze medewerkers werken nauw samen om waarde te creëren uit gebouwde en natuurlijke omgevingen, waarbij de integratie in de bestaande omgeving voorop staat. Van winkelcentra in Shanghai tot nieuwe spoorwegsystemen in Doha en het terugdringen van de luchtvervuiling in Los Angeles.
Arcadis. Verbetering van levenskwaliteit.

Ruimte voor de rivier de Lek
doorstroming verkeer A12 naar Gouda

Ruimte voor de rivier de Lek

Vergroting capaciteit en optimalisatie supply chain.

325 Km kabel waarvan 300 Km in de zeebodem

Meer coördinatie tussen meet-programma’s maakt monitoring efficiënter en goedkoper