Wat we doen

Wat we doen

Vraagstukken zoals klimaatverandering en snelle verstedelijking maken onze wereld steeds complexer.
Of het nu gaat om het optimaliseren van de ruimte in steden of het bouwrijp maken van braakliggend terrein, wij behalen uitzonderlijke en duurzame resultaten voor onze klanten.
Onze medewerkers werken nauw samen om waarde te creëren uit gebouwde en natuurlijke omgevingen, waarbij de integratie in de bestaande omgeving voorop staat. Van winkelcentra in Shanghai tot nieuwe spoorwegsystemen in Doha en het terugdringen van de luchtvervuiling in Los Angeles.
Arcadis. Verbetering van levenskwaliteit.

70.000 m2 voor 450 appartementen

MFA vormt centrale ontmoetingsplaats Lith

Handvatten voor een nieuwe droogteperiode

Reistijdwinst openbaar vervoer loopt voor 70.000 inwoners op tot 25 minuten

Geluidsverwachting.nl voor meer inzicht in ervaren en te verwachten geluidshinder