You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

20+

wijken aardgasvrij maken

2040

is het jaar dat Amsterdam aardgasvrij wil zijn

5000

inwoners ondersteund bij de transitie naar een eigen duurzame energievoorziening

Currently Viewing

De uitdaging

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om al in 2040 helemaal aardgasvrij te zijn, tien jaar eerder dan andere regio’s in Nederland. Een hele opgave, want ook in onze hoofdstad is het overgrote deel van de bestaande gebouwen en huishoudens in Amsterdam afhankelijk van aardgas voor koken en verwarmen. Bovendien zijn de meeste ondergrondse netwerken moeilijk toegankelijk in historische of dichtbevolkte buurten. Helemaal stoppen met aardgas is dus gemakkelijker gezegd dan gedaan. Welke duurzame energiebronnen zijn er bijvoorbeeld beschikbaar? Hoe houden we oplossingen betaalbaar? Welke wijken krijgen voorrang en wat is het tijdspad? Hoe minimaliseer je de impact van de transitie op het leven van bewoners? En welke concrete afspraken moet je maken met stakeholders als woningcorporaties, netwerkbedrijven en warmtebedrijven? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, had Amsterdam een samenhangende visie en een gedegen plan nodig.

Wim Voogd

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Wim Voogd, Programmadirecteur Energietransitie.

Contact Wim

De oplossing

Arcadis-dochter Over Morgen ontwikkelde een strategie om de ambitieuze doelstelling van Amsterdam te realiseren. Zo zetten we het Programma Amsterdam Aardgasvrij 2040 op, gaven we advies over de financiering en budgettering, en onderzochten we technische oplossingen als warmtepompen en restwarmte uit afval, biomassa en datacenters. Verder waren we betrokken bij de City Deal, een kerngroep waarin we strategische producten uitwerkten om de besluitvorming te versnellen en te vereenvoudigen. Zo ontwikkelden we de methode WAM (Wijken Aardgasvrij Maken) met procedures en praktijken voor alle relevante partijen, van lokale overheidsdiensten en nutsbedrijven tot commerciële belanghebbenden en woningbouwcoöperaties. Verder formuleerden we een gezamenlijke businesscase voor het financieren van de transformatie, en het identificeren en beperken van risico's met suggesties voor partnerschappen en gezamenlijke aanbestedingen. Ten slotte schreef Over Morgen de Transitievisie Warmte onder auspiciën van het programma Amsterdam Aardgasvrij 2040. Hierin staat onder meer welke wijken als eerste aan de beurt zijn voor deze verandering en welke na 2030 worden aangepakt met de voorkeurstechnieken die bij deze wijken passen.

  • LEES MEER

    Uitgebalanceerd team

    Om de burgers optimaal te betrekken bij de transitie was ook een gedegen communicatie- en participatiestrategie nodig. Ook daar droegen we aan bij, onder meer door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakavonden. In de coronatijd vergde dit wel enige creativiteit, omdat het land op slot ging en we dus moesten zoeken naar alternatieven. Dat lukte, mede dankzij de uitgebalanceerde samenstelling van ons team. De meer ervaren mensen vormen hierin de solide basis, terwijl de wat jongere collega’s beschikken over een out-of-the-box-mentaliteit. Daardoor zijn we in staat om flexibel te reageren op onverwachte ontwikkelingen in een steeds veranderende wereld, ook al is de energietransitie een proces van de lange adem.

De impact

Door klimatologische en politiek-economische omstandigheden is overstappen van aardgas naar duurzame energiebronnen pure noodzaak. In een stad als Amsterdam is dat voor nieuwbouw relatief eenvoudig te realiseren, maar voor bestaande (vaak eeuwenoude) gebouwen en hun bewoners leek dit vrijwel onhaalbaar. Met ons Amsterdam Aardgasvrij-programma bewezen we dat er met gedegen technisch advies, heldere besluitvormings- en participatiestrategieën en een doordachte financiële planning toch een haalbare en betaalbare manier is om de ambitieuze doelstellingen voor 2040 te realiseren. Dat onze aanpak aanspreekt, blijkt ook uit het feit dat het landelijke programma Aardgasvrije Wijken onze communicatie- en participatiestrategieën al enkele keren als voorbeeld gebruikte.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wim Voogd

Neem contact op met Wim Voogd voor meer informatie en vragen.

Program Director Energy Transition

Contact Wim

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.