2-6

megaton CO2-emissiereductie

2030

als streefjaar voor overstap op CO2-arme energie

Currently Viewing

De uitdaging

Met 35% van het totale verbruik is de Nederlandse industrie in ons land de grootste energieafnemer. Het grootste deel hiervan wordt ingezet om de warmte te genereren die nodig is om hoge temperaturen te bereiken. Maar ook de industrie heeft te maken met de klimaatdoelen en de daaruit volgende energietransitie, en dit stelt hen voor een grote uitdaging. Het is immers erg moeilijk om elektriciteit voor hoge-temperatuurwarmte op een CO2-arme manier te leveren.

Nico van Roden

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Nico van Roden , Adviseur Industrial Risk and Opportunity management

Contact Nico

De oplossing

Om tot een oplossing voor dit probleem te komen, sloeg een aantal Rotterdamse partijen de handen ineen. Ze lieten onderzoeken of het haalbaar is om op de Maasvlakte een fabriek voor de grootschalige productie van blauwe waterstof te bouwen, waarbij Arcadis een deel van het proces- en projectmanagement voor zijn rekening nam.

  • LEES MEER

    De vijftien deelnemers aan H-Vision (Deltalinqs, TNO, Air Liquide, BP, Engie, Equinor, Gasunie, Gasterra, OCINitrogen, Port of Rotterdam, Shell, TAQA, Uniper, Koninklijke Vopak en Linde) namen het initiatief tot de haalbaarheidsstudie. Mocht dit lukken, dan kan de industrie mogelijk al voor 2030 overstappen op CO2-arme energie. Dat zou een belangrijke stimulans zijn voor de energietransitie in Nederland.

    Blauwe waterstof komt vrij door aardgas of restgassen te splitsen in kooldioxide (CO2) en waterstof (H2). De vrijkomende CO2 wordt vervolgens opgeslagen of hergebruikt. De vrijgekomen waterstof voorziet daarna de industrie van energie. Op de langere termijn kan blauwe waterstof worden vervangen door groene waterstof, dat vrijkomt door elektrolyse van water met inzet van zon- en windenergie. Deze werkwijze veroorzaakt geen broeikasgas.

De impact

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het aanboren van nieuwe duurzame energiebronnen is daarvoor van essentieel belang en juist dat maakt het ambitieuze plan van H-Vision zo aantrekkelijk. Het project draait niet alleen om de grootschalige productie en inzet van blauwe waterstof voor hoge-temperatuurwarmte, maar plaveit ook de weg voor een energiesysteem met groene waterstof. H-vision zet in op een potentiële CO2-emissiereductie van 2 megaton in 2025, dat oploopt tot 6 megaton in 2030. Daarna kan dit mogelijk worden uitgebreid of is er al groene waterstof die de blauwe waterstof vervangt.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Nico van Roden

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Nico van Roden.

Adviseur Industrial Risk and Opportunity management

Contact Nico

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.