You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

De uitdaging

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van I&W onderzocht de verwerking van afvalstromen bij chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, producent van de stof GenX. Hieruit bleek dat in de hele keten weinig tot geen aandacht was voor de schadelijke FRD-stoffen in het afval, waardoor op verschillende plekken in de keten FRD-stoffen in de leefomgeving terechtkwamen. GenX is een technologie om coatings te maken, waarbij fluorhoudende stoffen (FRD) een rol spelen. De schadelijke effecten van deze stoffen zijn deels vergelijkbaar met die van de zeer zorgwekkende stof (ZZS) perfluoroctaanzuur (PFOA). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom twee FRD-stoffen (902 en 903) tot potentieel zeer zorgwekkende stoffen aangemerkt.

Wim  Plaisier

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Wim Plaisier, Manager PFAS Oplossingen Europa

De oplossing

Een afvalverwerker bracht de problematiek in beeld, verbeterde het innamebeleid en nam corrigerende maatregelen. Arcadis ondersteunde hen daarbij. Om de concentraties van schadelijke stoffen te minimaliseren, begeleidden we het proces voor de afvalverwerker en onderhielden we contacten met verschillende overheden. Het doel was het terugbrengen van de concentraties door aandacht te besteden aan analysemethoden, toetsingswaarden en de vergelijkbaarheid van de analyses. Hierbij werkten we samen met verschillende organisaties, waarbij ook kritisch werd gekeken naar het onderliggende proces dat tot de hoge concentraties leidde.

  • LEES MEER

    De Inspectie Leefomgeving en Transport deed onderzoek naar de verwerking van afvalstromen van Chemours en de emissies van GenX-stoffen naar de leefomgeving bij de afvalverwerking. Uit het onderzoek bleek dat in de hele keten weinig tot geen aandacht was voor de schadelijke FRD-stoffen in het afval, waardoor op verschillende plekken in de keten FRD-stoffen in de leefomgeving terechtkwamen. 

    Om deze concentraties te minimaliseren, begeleidden we het proces voor de afvalverwerker en onderhielden we contacten met verschillende overheden. Het doel was het terugbrengen van de concentraties door aandacht te besteden aan analysemethoden, toetsingswaarden en de vergelijkbaarheid van de analyses. Hierbij werkten we samen met verschillende organisaties, waarbij ook kritisch werd gekeken naar het onderliggende proces dat tot de hoge concentraties leidde. 

De impact

Ten tijde van het onderzoek was er nauwelijks een wettelijk kader en ontbrak ook het normenkader voor de FRD-stoffen. Omdat deze stoffen inmiddels wel op de lijst met potentiële ZZS stonden en dus mogelijk impact op mens en milieu hebben, waren maatregelen nodig om de emissies te beperken. Dit vloeide ook voort uit de zorgplichtbepaling van de Wet milieubeheer, die verder losstaat van de normstelling. De afvalverwerker heeft met zijn corrigerende maatregelen niet alleen voldaan aan deze zorgplicht, maar ook aan de morele plicht om het milieu te beschermen.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wim  Plaisier

Neem contact op met Wim Plaisier voor meer informatie en vragen.

Manager PFAS Oplossingen Europa

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.