You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

De uitdaging

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te kampen met extreem weer. Ook de luchtvaart weet inmiddels dat een veilig vliegverkeer niet langer vanzelfsprekend is. Het Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en het ministerie van Defensie willen voorkomen dat wateroverlast hinder en verstoringen gaan veroorzaken. Daarom lieten ze ook de klimaatbestendigheid van de vliegbasis in Eindhoven onderzoeken.

Sabrina Helmyr

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Sabrina Helmyr voor meer informatie en vragen., Programmamanager Klimaatadaptatie

Contact Sabrina

De oplossing

Arcadis onderzocht het afwaterings- en watersysteem en de relatie tussen extreme neerslag en de activiteiten op de vliegbasis Eindhoven. We begonnen met het in beeld brengen van de waterafvoer met behulp van een 3D-model. Hier werden vervolgens verschillende scenario’s op losgelaten met zowel lichte, middelmatige als zware neerslag. Dit gaf ons een beeld van de impact van deze weersomstandigheden op de activiteiten van de vliegbasis en de duur van de wateroverlast. Op basis hiervan formuleerden we een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het vliegveld ook onder extreme weersomstandigheden in bedrijf kan blijven.

  • LEES MEER

    Verder hebben we met stakeholders in de omgeving het gewenste beschermingsniveau van de vliegbasis bepaald en dit vertaald naar doelen voor klimaatadaptatie bij extreme neerslag. Deze partijen hebben ook in kaart gebracht in hoeverre de investeringen voor het klimaatbestendig maken van de vliegbasis kunnen worden gekoppeld aan andere investeringen in het gebied.

    Het waterrobuust en klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies als transport, energie, telecom en waterketen past in de doelstellingen van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van de overheid. Het gaat hierbij om functies die cruciaal zijn voor mens, maatschappij en economie. Het Rijk treft maatregelen die ervoor moeten zorgen dat vitale en kwetsbare functies met een nationaal belang uiterlijk in 2050 bestand zijn tegen overstromingen.

De impact

Met de voorgestelde maatregelen van Arcadis zijn ook de afwaterings- en watersysteem van vliegbasis Eindhoven helemaal klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de start- en landingsbanen, maar ook voor de rol- en taxibanen. De koppelingen met andere investeringen in de regio levert bovendien nieuwe kansen op en resulteert in een samenhangend investeringsprogramma van de luchthaven en andere partijen in het gebied.

  • LEES MEER

    Dankzij het onderzoek van Arcadis weet vliegbasis Eindhoven wat het moet doen om klimaatbestendig en waterrobuust te blijven. Zo kan het Brabantse vliegveld passagiers en vracht ook in de toekomst veilig vervoeren en is de continuïteit van militaire activiteiten gewaarborgd.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sabrina Helmyr

Neem contact op met Sabrina Helmyr voor meer informatie en vragen.

Programmamanager Klimaatadaptatie

Contact Sabrina

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.