16

huizen met eigen energievoorziening

Currently Viewing

The challenge

Overheden zijn steeds meer op zoek naar intelligente alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dat heeft enerzijds te maken met de schaarste van deze energiebronnen, maar daarnaast spelen ook milieuoverwegingen een belangrijke rol. Zo zocht de gemeente Hoogeveen naar een groene energievoorziening voor een nieuwe woonwijk.

The solution

Het resultaat is de eerste waterstofwijk in Nederland: Van der Veen erf. Dit erf bestaat uit zestien woningen, die straks onderdeel uitmaken van de nieuwe waterstofwijk Nijstad Oost met zo’n honderd woningen. De huizen krijgen zonnepanelen, lage temperatuurverwarming en buffertanks, die samen een eigen energienet vormen. Met deze micro-energiecentrale gaat de wijk dus helemaal ‘off grid’. In de zomer teveel geproduceerde zonne-energie wordt omgezet in waterstof, dat in de winter weer wordt gebruikt om elektriciteit en warmte op te wekken. Zo voorziet de wijk volledig in zijn eigen energie.

  • LEES MEER

    De woonwijk is een gezamenlijk project van conceptontwikkelaar LiveFree, de gemeente Hoogeveen en Arcadis. Wij zetten de eerste stap met een risk-assessment, waarna we ook verantwoordelijk waren voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. In de tussentijd kwamen de huizen op de markt en kon eind 2020 met de bouw worden begonnen. De opzet vergt van de bewoners in eerste instantie een extra investering die wordt opgenomen in de prijs van de woning. Deze investering betaalt zich uiteindelijk terug, omdat de eigenaars geen energierekening hoeven te betalen. De verwachting is dat de wijk 2023 gereed is. 

    De overige huizen van de nieuwe wijk Nijstad Oost krijgen bij aanbouw een waterstof-cv-ketel. De aanvoer van het waterstofgas verloopt via de bestaande gasleidingen. Vervolgens is het de bedoeling dat de naastgelegen bestaande wijk Erflanden wordt omgezet van aardgas naar waterstof. In deze bestaande woningen wordt dan de cv-ketel vervangen door een waterstofvariant. 

The impact

Met de waterstofwijk wil de gemeente Hoogeveen een bijdrage leveren aan de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstelling voor 2050. De huizen maken immers gebruik van hun eigen energiecentrale op groene waterstof, waardoor ze geen beroep hoeven te doen op externe (en vervuilende) energiebronnen. Bovendien levert deze constructie voor de bewoners op termijn een fikse financiële besparing op.


Used capabilities

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Profielfoto van Alfred Nijenhuis

Connect with Alfred Nijenhuis for more information & questions.

Adviseur

Contact Alfred

Not done reading?
This also might be interesting for you

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office