You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

20.000

opmerkingen van belanghebbenden geanalyseerd

700 km

Totale lengte van HVDC-bekabeling

Op dit moment bekeken

De uitdaging

De Duitse energietransitie (Energiewende) omvat een ambitieuze overgang naar een economie zonder koolstof en atoomenergie. Tegen 2050 wil het land minstens 80% van de elektriciteit uit duurzame energie betrekken. Omdat de duurzame energie afkomstig is uit gedecentraliseerde bronnen, windkracht uit het noorden en zonne-energie uit het zuiden, is er voor de Energiewende echter een andere infrastructuur nodig om betrouwbare elektriciteit te leveren.

Het gebruik van hoogspanningskabels voor gelijkstroom (HVDC) voor de distributie van de groene elektriciteit werd gezien als dé oplossing. Maar als deze elektrische snelwegen, die honderden kilometers lang bovengronds lopen, aangelegd gaan worden, bestaat de kans dat ze privégebied doorkruisen en lokale ecosystemen negatief beïnvloeden. De mensen die de beoogde begunstigden van deze transformatie zijn, kwamen dus in een lastig parket terecht: moeten zij een project steunen dat hun onmiddellijke omgeving kan ontwrichten, of moeten zij bezwaar maken en de energietransitie van het land, die velen van hen in feite steunen, vertragen?

Tim Preger

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

De oplossing

In een joint venture met samenwerkingspartners bood Arcadis een unieke combinatie van diensten aan ten behoeve van de planning en ontwikkeling van een 700 km lange HVDC-hoogspanningskabel die nodig was om de Energiewende te laten slagen. Onze taak was om het proces vorm te geven en publieke steun te verkrijgen door mensen inspraak te geven in de ontwikkeling van het betreffende gebied, dat een omvang heeft van ongeveer 180.000 km2. We begrepen dat het gebruik van de 'klassieke' benadering van projectontwikkeling, waarbij vergunningen worden verkregen voordat publiek wordt geraadpleegd, meer weerstand kan genereren dan steun. Daarom zijn we begonnen met een informatieronde en hebben eerst het publiek geïnformeerd over de details en voordelen van het project. Vervolgens hebben we hen de gelegenheid geboden om actief deel te nemen aan discussies om hun zorgen kenbaar te maken voordat werd begonnen met enige vorm van projectontwikkeling. Het garanderen van consistente, duidelijke en snelle communicatie is echter niet zo eenvoudig als het klinkt, vooral niet als er tienduizenden belanghebbenden bereikt moeten worden.

Ons team ontwikkelde een softwareoplossing genaamd mapARC, een externe projectwebsite die gekoppeld is aan een webgebaseerd geografisch informatiesysteem (WebGIS). Via de website kunnen online gebruikers projectgegevens op het GIS-platform raadplegen en vragen stellen, die Arcadis rechtstreeks kan beantwoorden of kan verwijzen naar de klant en projectpartners. Bezoekers van het GIS-portaal kunnen geanonimiseerde vragen bekijken die door anderen zijn gepost, om bewustwording te vergroten en dubbele vragen te voorkomen. Dankzij mapARC hebben we 20.000 opmerkingen en verzoeken van belanghebbenden efficiënt kunnen beheren en hebben we 7.000 opmerkingen die relevant waren voor de planning, kunnen integreren in de ontwikkelingsfase.

De impact

Door deze nieuwe benadering van projectontwikkeling en het gebruik van technologie om op efficiënte wijze de gevoelens van belanghebbenden te verzamelen en hierop te reageren, konden we de steun van het publiek veiligstellen. In de gesprekken die we hebben gevoerd, kwamen essentiële kwesties aan het licht die de mensen belangrijk vinden, zoals natuurbehoud en behoud van biodiversiteit en de impact op water en landbouw. Het werd voor het projectteam duidelijk dat het publiek de overgang naar duurzame energie steunt, maar dat het wel noodzakelijk zou zijn om de doelstellingen van dit landelijke initiatief in balans te brengen met de behoeften van degenen die direct zullen worden getroffen door de installatie van nieuwe elektriciteitsleidingen.

In de vormgeving van het project werden deze gevoelens weerspiegeld en de overheid verleende daarop uiteindelijk subsidie om de HVDC-hoogspanningskabels ondergronds te kunnen aanleggen. Wat de klant aangaat, heeft ons werk geholpen om de benodigde planningstoestemmingen veilig te stellen waardoor het project van start kon gaan zoals gepland en binnen het toegewezen budget.

De HVDC-hoogspanningskabels zullen dienen als ruggengraat voor landelijke, betrouwbare levering van duurzaam opgewekte energie om huishoudens, bedrijven en gemeenschappen van stroom te voorzien. Nog belangrijker is dat Duitsland nu op weg is om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen voor energieopwekking, wat zal helpen een koolstofneutrale wereld te creëren voor de bevolking.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.