You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

325

km kabel

700

mw capaciteit

Currently Viewing

De uitdaging

Onze energiebehoefte neemt toe, net als de schaarste van natuurlijke energiebronnen. Om te kunnen blijven voorzien in energie en een schone, gezonde omgeving zijn duurzame bronnen nodig die weinig of geen CO2 uitstoten. Dit is vastgelegd in de energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Omdat Nederland maar beperkte toegang heeft tot dit soort bronnen zijn we hiervoor mede aangewezen op onze buurlanden.

Marcel Menting

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Marcel Menting, Project Manager

De oplossing

Denemarken heeft een overschot van duurzame energie en is bereid om een deel hiervan aan Nederland te leveren. Hiervoor is wel een koppeling nodig tussen de Deense en Nederlandse elektriciteitsnetwerken. In opdracht van Siemens en Tennet leverde Arcadis hier een bijdrage aan.

  • LEES MEER

    Met de aanleg van de 325 kilometer lange kabelverbinding kunnen TenneT en Energinet.dk (de Nederlandse en Deense hoogspanning netbeheerders) 700 megawatt grensoverschrijdende energietransportcapaciteit realiseren. Arcadis fungeerde daarbij als ‘linking pin’ tussen het bevoegd gezag (ministerie van Economische Zaken en gemeente Eemsmond) en de opdrachtgever (voor Siemens is dat TenneT). De kabel doorkruist het Natura 2000 Waddengebied, de Eems-Dollard en zowel Duitse als Deense delen van de Noordzee. Voor deze mogelijk risicovolle operatie was toestemming nodig van de verschillende regeringen. Voor de bouwvergunning en de vergunningen op het gebied van milieu, realisatie, water en natuur werd een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Tevens regelden we alle vergunningvoorschriften en overige wet- en regelgeving als faciliterend manager voor Siemens en haar bouwkundige onderaannemer. Daarnaast verzorgden we de constructieve werktekeningen, waarin rekening werd gehouden met aardbevingsbestendigheid. Ook het technische bestek voor de bouw van gebouwgebonden installaties is door onze specialisten gemaakt.


    Om overbelasting van het nieuwe netwerk te voorkomen, moesten er in Nederland en Denemarken converterstations worden gebouwd. Daarnaast was er een onderzeese verbinding tussen beide landen nodig. Hiervoor werd gekozen voor de COBRAcable, die structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar maakt voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder is de COBRAcable zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is een windpark op zee aan te sluiten. Op deze manier draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap.

De impact

We wisten het proces aanzienlijk te versnellen door het station op locatie vorm te geven. Hierdoor waren de vergunningen sneller geregeld en konden we eerder met de bouw beginnen. Na de afronding van dit project is een continue en veilige uitwisseling van energie tussen Nederland en Denemarken tot in de lengte der jaren gewaarborgd.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Marcel Menting

Neem contact op met Marcel Menting voor meer informatie en vragen.

Project Manager

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.