You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

20 000

przeanalizowano uwagi zainteresowanych stron

700 km

całkowita długość linii przesyłowej wysokiego napięcia prądu stałego

Aktualnie przeglądane

Wyzwanie

Transformacja energetyczna w Niemczech (Energiewende) to ambitny projekt przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wolną od energii jądrowej. Do 2050 r. kraj ten zamierza pozyskiwać co najmniej 80% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jednak ze względu na zdecentralizowane źródła energii odnawialnej – wiatr na północy i słońce na południu – Energiewende wymaga innej infrastruktury, aby być w stanie zapewnić niezawodny dostęp do energii.

Wykorzystanie linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego uznano za rozwiązanie odpowiednie dla dystrybucji zielonej energii elektrycznej. Ponieważ jednak te supersieci elektryczne o długości setek kilometrów są instalowane nad ziemią, mogą potencjalnie wkraczać na tereny prywatne i negatywnie wpływać na lokalne ekosystemy. Ludzie, którym transformacja ma przynieść korzyści, znaleźli się więc w trudnym położeniu: czy powinni poprzeć projekt, który może niekorzystnie wpłynąć ich najbliższe otoczenie, czy też sprzeciwić się i spowolnić transformację energetyczną, którą wielu z nich w gruncie rzeczy popiera?

Rozwiązanie

W ramach przedsięwzięcia joint venture firma Arcadis we współpracy ze swoimi partnerami przygotowała unikatową kombinację usług w zakresie planowania i rozwoju 700-kilometrowej linii przesyłowej wysokiego napięcia prądu stałego, niezbędnej dla powodzenia projektu Energiewende. Naszym zadaniem było zarysowanie procesu na rzecz zdobycia poparcia społecznego poprzez konsultacje na obszarze ok. 180 tys.km2. Mieliśmy świadomość, że zastosowanie „klasycznego” podejścia do realizacji projektu i uzyskanie pozwoleń przed przystąpieniem do konsultacji społecznych może zaowocować sprzeciwem, a nie poparciem. Dlatego też rozpoczęliśmy ten proces od poinformowania obywateli o szczegółach i korzyściach płynących z projektu. Następnie zapewniliśmy im możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, aby mogli wyrazić swoje obawy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. Zapewnienie spójnej, jasnej i szybkiej komunikacji nie jest jednak takie proste, jak się wydaje, zwłaszcza w sytuacji, gdy trzeba dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy zainteresowanych osób.

Nasz zespół opracował oprogramowanie o nazwie MapARC, które jest zewnętrzną stroną internetową projektu połączoną z internetowym systemem informacji geograficznej (WebGIS). Korzystając z tej strony internetowej, można przeglądać dane dotyczące projektu na platformie GIS i zadawać pytania, na które Arcadis odpowie bezpośrednio lub przekaże zapytanie do klienta i partnerów w ramach projektu. Odwiedzający portal GIS mogą zobaczyć anonimowe pytania opublikowane przez innych, co pozwala zwiększać świadomość i unikać powielania tych samych informacji. MapARC pozwolił nam efektywnie zarządzać 20 000 komentarzy i wniosków od zainteresowanych osób i wziąć pod uwagę 7 000 komentarzy podczas planowania w fazie rozwojowej.

Wpływ

Dzięki przyjęciu nowego podejścia do rozwoju projektów i zastosowaniu technologii do gromadzenia informacji o potrzebach zainteresowanych stron oraz reagowania na nie, mogliśmy zapewnić poparcie społeczeństwa. Konsultacje ujawniły kluczowe kwestie, które są istotne dla ludzi, takie jak ochrona przyrody i bioróżnorodność oraz wpływ projektu na wodę i rolnictwo. Dla zespołu projektowego stało się jasne, że społeczeństwo popiera przejście na energię odnawialną, ale istniała potrzeba zrównoważenia celów tej ogólnokrajowej inicjatywy z potrzebami osób, które będą bezpośrednio dotknięte instalacją nowych linii energetycznych.

Projekt został opracowany w taki sposób, aby odzwierciedlać te nastroje, a rząd ostatecznie dofinansował przeniesienie linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego pod ziemię. Nasza praca pomogła klientowi w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę i pozwoliła na realizację projektu zgodnie z planem i w ramach wyznaczonego budżetu.

Linie przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego będą stanowić podstawę dla ogólnokrajowych, niezawodnych dostaw energii wytwarzanej w sposób zrównoważony, która będzie zasilać gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i lokalne społeczności. Co ważniejsze, Niemcy będą na dobrej drodze do znacznego zmniejszenia zależności od paliw kopalnych w produkcji energii, a to pomoże stworzyć świat neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla dla obywateli.


Zastosowane możliwości

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska cyfrowego

CZYTAJ WIĘCEJ

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności