You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

5

niveau 5 van de CO2-prestatieladder

100%

we zijn geheel CO2-neutraal

Currently Viewing

De uitdaging

Ook in de spoor-, grond-, water- en wegenbouw speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Het ontbrak echter nog aan een gemeenschappelijk kader waarin deze ambities waren verankerd. Daarom werd in 2013 de Green Deal GWW in het leven geroepen, dat mede door de steeds strengere eisen al snel niet meer toereikend bleek te zijn. Zo ontstond de behoefte aan een geheel nieuw convenant, dat ervoor moet zorgen dat duurzaamheid voortaan een vanzelfsprekendheid is bij bouwprojecten.

Floor Boerwinkel

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Floor Boerwinkel, Adviseur Water en Duurzaamheid

De oplossing

De logische naam van het nieuwe pakket werd Green Deal 2.0 en Arcadis ondersteunt de sector gedurende het gehele traject. Het convenant borduurt voort op de Green Deal GWW, waarin overheid, bedrijven en kennisinstellingen elkaar beloofden om langdurig samen te werken aan duurzaamheid, onder meer door het delen van relevante kennis. Arcadis helpt de sector actief bij het realiseren van deze doelstellingen. We ondersteunen opdrachtgevers als ProRail, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten, maar ook opdrachtnemers als aannemers bij het maken van duurzame keuzes. Thema’s als CO2-neutraliteit, circulaire/biobased economie, klimaatbestendigheid en natuurinclusiviteit spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast ondersteunen we overheidspartijen bij de implementatie van de Green Deal in hun organisatie. Denk daarbij aan de koppeling met de genoemde thema’s of verandertrajecten met betrekking tot assetmanagement en maatschappelijk verantwoord inkopen.

  • LEES MEER

    Belangrijk bij een succesvolle implementatie is dat de hele organisatie begrijpt waarom duurzaamheid zo belangrijk is. Daarom namen we al in 2013 het initiatief tot de ontwikkeling van de training Aanpak Duurzaam GWW, samen met PlusPort en BOB opleidingen en advies. De training – die bestaat uit e-learning en een workshop van een halve dag – is bedoeld voor mensen die in verschillende rollen werkzaam zijn in de GWW-sector en die de Aanpak Duurzaam GWW dus moeten toepassen in de praktijk. Sinds de start is de training al door diverse partijen afgenomen, waaronder ProRail en diverse waterschappen.

De impact

Sinds de start van de Green Deal GWW in 2013 is het programma flink doorgegroeid en uitgebreid. Dit resulteerde in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, die in januari 2017 door zo’n zestig partijen uit de grond-, weg-, en waterbouwsector (GWW) werd ondertekend. We zijn hier erg trots op. Niet alleen zijn we zelf een van de ondertekenaars van de Green Deal, maar we zijn ook al sinds 2010 betrokken bij de ontwikkeling van de Aanpak Duurzaam GWW. Zo schreven we mee aan de aanpak, ontwikkelden we de digitale tool en waren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de grondlegger van het Ambitieweb die de spil vormt van de aanpak. Uiteraard doen we er zelf ook alles aan om de ambities van de Green Deal waar te maken. Zo waren we in 2015 het eerste grote bureau dat niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaalde en zijn we inmiddels geheel CO2-neutraal. Het is goed om te zien dat de hele sector een vergelijkbare ambitie toont, waardoor er tegenwoordig duurzamer en milieuvriendelijker wordt geopereerd. En daar profiteert de hele samenleving van.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Floor Boerwinkel

Neem contact op met Floor Boerwinkel voor meer informatie en vragen.

Adviseur Water en Duurzaamheid

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.