400 m3

vervuild bluswater gereinigd

Currently Viewing

The challenge

Een terminalbedrijf in een westelijk havengebied van Amsterdam morste 400 m3 PFAS-houdend blusschuim in een tankput. Het bedrijf handelde snel, pompte het vervuilde bluswater in een opslagtank en wilde dit laten afhalen door een erkend bedrijf. Rijkswaterstaat gaf echter de voorkeur aan een on-site reiniging, omdat dit effectiever en duurzamer was. De verwerker had namelijk wel een vergunning om PFAS-houdend blusschuim te verwerken, maar beschikte niet over de best mogelijke technieken.

The solution

Daarom voerden wij de voorbereiding en de sanering uit voor het terminalbedrijf. Om het bluswater volledig te ontdoen van de milieugevaarlijke stof werd het bluswater met actief kool gezuiverd. De benodigde hoeveelheid bepaalden we op basis van ons eigen onderzoek en onze ruime ervaring met dit soort saneringen.

  • LEES MEER

    Een belangrijk aspect in de ontwerp- en uitvoeringsfase is de persoonlijke veiligheid en de reiniging van de gebruikte materialen en pompen. PFAS (voluit poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor meer dan 6000 stoffen waarin onder meer zeer toxische en persistente verbindingen voorkomen. Hiervoor maken onze experts gebruik van specifieke procedures die contact met de verontreiniging moeten voorkomen. Door de toepassing van het juiste materiaal en een effectieve reinigingsprocedure voorkomen we de verontreiniging van andere locaties in de buurt. Bovendien gebruiken we voor dergelijke reinigingen alleen actief kool van een leverancier die het product op de juiste wijze verwerkt en aantoonbaar borgt.

The impact

Dankzij onze efficiënte aanpak wisten we de sanering grondig en in een kort tijdsbestek af te ronden. Uiteindelijk bleek onze on-site reiniging van het bluswater sneller, duurzamer, goedkoper en effectiever dan het laten afvoeren door een verwerkingsbedrijf. Dit zorgde ervoor dat het incident nauwelijks hinder en onderbreking veroorzaakte bij het terminalbedrijf, dat de reguliere werkzaamheden vlot weer kon oppakken. Bovendien voorkwamen we met onze veilige aanpak dat medewerkers in contact kwamen met de gevaarlijke stoffen.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Profielfoto van Wim Plaisier

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Wim Plaisier.

Manager PFAS Oplossingen Europa

Contact Wim

Nog niet klaar met lezen?
Dit kan voor jou ook interessant zijn

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office